Tình trạng nào phù hợp để ghép tim?

2018-06-19 11:24 AM
Suy tim nặng với triệu chứng không giảm là chỉ định chính để ghép tim, có thể do nhiều nguyên nhân bệnh lý khác nhau

CÂU HỎI

Tất cả tình trạng sau đây phù hợp với tình trạng ghép tim trừ?

A. Hầu hết các ca ghép tim tiến hành sinh thiết nội tâm mạch 5 năm 1 lần để kiểm tra sự thải ghép của cơ thể.

B. Hỗ trợ cơ tim bằng catheter động mạch phổi và tuần hoàn cơ học (thiết bị trợ giúp thất phải và thất trái) là điều ưu tiên nhất cho ghép tim.

C. Thời gian sống trung bình sau ghép tim là 9,3 năm.

D. Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong muộn (>1 năm) ở bệnh nhân ghép tim là bệnh lý mạch vành.

E. Dù tỷ lệ sống sau ghép tim sau 3 năm khoảng 73%, nhưng hầu hết bệnh nhân không có khả năng hoạt động không hạn chế.

TRẢ LỜI

Ghép tim được tiến hành bắt đầu từ năm 1967 và đến năm 1990 đã có hơn 4000 ca được ghép, trong đó khoảng 2200 ca là ở Mỹ. Suy tim nặng với triệu chứng không giảm là chỉ định chính để ghép tim, có thể do nhiều nguyên nhân bệnh lý khác nhau. Nói chung, ghép tim nên được thực hiện ở những bệnh nhân trẻ không có bệnh lý phối hợp. Bệnh nhân được ưu tiên nhất cho ghép tim là những bệnh nhân cần hỗ trợ áp lực mạch với catheter động mạch phổi hoặc tuần hoàn nhân tạo. Bệnh nhân được ưu tiên thứ 2 là những bệnh nhân hỗ trợ áp lực mạch không cần catheter động mạch phổi. Tất cả các ca ghép tim được xem xét nhiều yếu tố khác nhau như thời gian chờ đợi tạng ghép, miên dịch, nhóm máu ABO. Sau ghép tim, phần lớn bệnh nhân có kết quả tốt. Sống sau 1 năm là 83%, 3năm là 76 %, thời gian trung bình bán thải của ghép tim là 9, 3 năm. Hơn 90 % bệnh nhân có tình trạng chức năng tốt. Nhiễm trùng sớm hay đào thải là nguyên nhân chính gây ra thất bại. Hầu hết các kế hoạch phát hiện đào thải được kiểm tra trong vòng 5 năm sau ghép 1 cách thường quy, những bệnh nhâ tử vong > 1 năm sau ghép thường liên quan đến mạch vành, do miễn dịch sau ghép suy giảm do thuốc.

Đáp án: E.