Thuốc ức chế protease có tác dụng phụ nào: câu hỏi y học

2018-05-17 02:19 PM
Efavirenz, cũng sử dụng khá phổ biến, gây ác mộng nhưng không thường xuyên, thường dung nạp sau 1 tháng điều trị

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Indinavir là nhóm thuốc ức chế protease có thể gây tác dụng phụ nào khi điều trị HIV?

A. Mơ bất thường.

B. Tăng bilirubin máu lành tính.

C. Viêm gan hoại tử ở phụ nữ mang thai.

D. Sỏi thận.

E. Viêm tụy.

TRẢ LỜI

Indinavir là thuốc duy nhất gây sỏi thận. Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside đặc biệt là stavudine và didanosine (d4T và ddI), liên quan đến độc ti thể và viêm tụy.

Nevirapine có thể gây hoại tử gan ở phụ nữ, đặc biệt khi số lượng tế bào lympho CD4+ >350/µL. Efavirenz, cũng sử dụng khá phổ biến, gây ác mộng nhưng không thường xuyên, thường dung nạp sau 1 tháng điều trị.

Cả hai indinavir và atazanavir có thể gây tăng bilirubin máu lành tính trong Gilbert

Đáp án: D.