Chọn xét nghiệm leucemi kinh dòng lympho: câu hỏi y học

2/1/2018 3:04:23 PM
Cường lách cũng có thể thấy ở bệnh nhân CLL do lách thu nhận một lượng lớn các tế bào máu lưu thông trong hệ tuần hoàn từ đó lách to ra

CÂU HỎI

Một bệnh nhân nam 64 tuổi bị leucemi kinh dòng lympho (CLL) và viêm gan C mạn được theo dõi hàng năm. Bạch cầu 83G/L nhưng Hct giảm từ 35% xuống 26% và tiểu cầu giảm từ 178G/L xuống 69G/L. Xét nghiệm nào sau đây không cần thực hiện cho bệnh nhân?

A. AST, ALT và thời gian thrombin.

B. Sinh thiết tủy xương

C. Test Coomb

D. Tiêu bản máu ngoại vi.

E. Khám lâm sàng.

TRẢ LỜI

Thiếu máu tan máu tự miễn và giảm tiểu cầu là phổ biến và hình ảnh máu ngoại vi và test Coomb giúp đánh giá sự có mặt của các tình trạng này. Cường lách cũng có thể thấy ở bệnh nhân CLL do lách thu nhận một lượng lớn các tế bào máu lưu thông trong hệ tuần hoàn từ đó lách to ra.

Do đó, khám cẩn thận vùng hạ sườn trái để sờ thấy lách là chuẩn trong trường hợp này. Bệnh nhân này có nguy cơ của gan mất bù, viêm gan C cũng có thể gây ra thiếu máu và giảm tiểu cầu. Thâm nhiễm tủy xương do các khối u cũng có thể dẫn đến giảm tế bào máu ở bệnh nhân CLL. Tuy nhiên, đây là một chẩn đoán loại trừ. Khi 3 khả năng này được loại trừ thì sinh thiết tủy xương là bước đi tiếp theo. Đánh giá ban đầu này trước khi giả định sự lan truyền của CLL là rất quan trọng do mỗi bệnh này cần một liệu pháp điều trị khác nhau (Glucocorticoid hoặc retuximab đối với tan máu, ghép gan đối với suy gan, cắt lách cho bệnh nhân cường lách).

Đáp án: B.