Dấu hiệu điện tâm đồ tràn dịch màng ngoài tim ít như thế nào?

2018-06-18 08:40 AM
Đoạn PR chênh xuống ở các chuyển đạo trước tim và PR chênh lên ở aVR thường giống với viêm ngoại tâm mạc

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Siêu âm tim ở bệnh nhân có điện tâm đồ sau đây có thể thấy dấu hiệu nào sau đây?

Tràn dịch màng ngoài tim trên điệm tim

A. Có catheter thất phải.

B. Giảm vận động vùng cục bộ.

C. Giảm vận động toàn bộ.

D. Tràn dịch màng tim ít.

E. Dày thất trái.

TRẢ LỜI

ECG chỉ ra ST chênh lên ở tất cả các chuyển đạo trừ aVL, aVR, và V1. Đoạn PR chênh xuống ở các chuyển đạo trước tim và PR chênh lên ở aVR thường giống với viêm ngoại tâm mạc. Viêm ngoại tâm mạc thường do nhiễm trùng , tăng sản, tự miễn, các biến chứng tim mạch, chuyển hóa, dùng thuốc. Thường thì nguyên nhân gây ra viêm ngoại tâm mạc không xác định được. ECG trong viêm ngoại tâm mạc cấp tính chia làm 4 giai đoạn.Giai đoạn 1 (vài h đến vài ngày), đoạn ST chênh lên và PR chenh xuống lan tỏa. Giai đoạn 2 đặc trưng bằng đoạn ST và PR bình thường trở lại. Giai đoạn 3, sóng T đảo ngược lan  tỏa. Giai đoạn 4, ECG trở lại bình thường hoặc vẫn còn sóng T đảo ngược. Nếu tắc đoạn gần thân chung mạch vành, có thể cũng có ST chênh lên lan tỏa, tuy nhiên , PR chênh xuống thì chỉ có trong viêm ngoại tâm mạc. Siêu âm tim có thể thấy ít hay nhiều dịch trong khoang ngoại tâm mạc, với chức năng thất trái bình thường. Chênh lên ST cục bộ có thể gặp trong nhồi máu cơ tim với hình ảnh rối loạn vận động trên siêu âm tim. ECG này không có bất cứ hình ảnh nào của phì đại thất trái. Không có block nhánh phải, hay rối loạn khử cực của nút tạo nhịp, đây là các dấu hiệu của catheter kích thích các tế bào thất phải.

Đáp án: D.