Thuốc nào được dùng dự phòng bệnh sốt rét

5/20/2018 12:28:39 PM
Thuốc điều trị dự phòng sốt rét khác nhau theo từng khu vực. Hiện tại, khuyến cáo dự phòng sốt rét ở Trung Mỹ là chloroquine

CÂU HỎI

Một người đàn ông 19 tuổi lên kế hoạch du lịch Trung Mỹ bằng xe bus. Anh ta đến khám vì muốn những lời khuyên để tiêm chủng. Anh ta không có tiền sử bệnh lý trước đây và không dùng thuốc gì. Thêm vào đó DEET và lưới chống muỗi, thuốc nào sau đây để dự phòng bệnh sốt rét?

A. Atovaquone

B. Chloroquine

C. Doxycycline

D. Mefloquine

E. Primaquine

TRẢ LỜI

Thuốc điều trị dự phòng sốt rét khác nhau theo từng khu vực. Hiện tại, khuyến cáo dự phòng sốt rét ở Trung Mỹ là chloroquine. Ngược lại, do chloroquine bị chủng falciparum kháng thuốc, dự phòng ở Ấn Độ và các nước châu Phi khác là atovaquone/proguanil, doxycycline, hay mefloquine.

Đáp án: B.