Phân biệt nhiễm trùng huyết do Pseudomonas aeruginosa với nguyên nhân khác

20/05/2018 10:31
Ecthyma gangrenosum là những sang thương dạng sát sẩn, hơi đỏ, đau và có dạng bản đồ tiến triển nhanh chóng

CÂU HỎI

Dấu hiệu lâm sàng nào đặc hiệu giúp chẩn đoán phân biệt nhiễm trùng huyết do Pseudomonas aeruginosa với các nguyên nhân nhiễm trùng huyết nặng khác ở bệnh nhân nằm viện?

A. Hoại thư sinh hơi

B. Nhập viện vì bỏng nặng

C. Tìm thấy bạch cầu non

D. Dùng kháng sinh gần đây

E. Thông khí cơ học gần đây >14 ngày

TRẢ LỜI

Ecthyma gangrenosum là những sang thương dạng sát sẩn, hơi đỏ, đau và có dạng bản đồ tiến triển nhanh chóng từ hồng tới tím thẩm và chuối cùng là đen, hoại tử khô. Chúng gây ra bởi vi khuẩn. Khi xem xét lại ecthyma, Pseudomonas aeruginosa là tác nhân phổ biến nhất cô lập từ máu và sang thương da. Tuy nhiên, nhiều vi sinh vật cũng gây ra ban báo trước giống vậy. Bệnh nhân giảm bạch vầu và bệnh nhân AIDS có nguy cơ cao, nhưng đái tháo đường và bệnh nhân nằm ở khoa hồi sức đặc biệt cũng bị ảnh hưởng. Nhiễm trùng huyết do Pseudomonal thường  nặng và tỉ lệ tử vong cao. Nó khó có thể phân biệt với các nhiễm trùng huyết khác, với giảm thân nhiệt, sốt, tụt huyết áp, tổn thương cơ quan, bệnh não, thể band trong máu, và dấu hiệu báo sốc. MẶc dù kháng sinh được dùng, tổn thương nặng, và thời gian nằm ICU dài tăng nguy cơ nhiễm Pseudomonas, những yếu tố phơi nhiễm này cũng gây tăng nguy cơ nhiễm các vi khuẩn khác, một số chúng có thể kháng thuốc. Bởi vì P. aeruginosa có khuynh hướng kháng nhiều thuốc, 2 thuốc (thường là kháng pseudomonas bằng β- lactam + với một aminoglycoside hay ciprofloxacin) được khuyên dùng cho tới khi có kết quả cấy trả về xác định nhạy với một trong hai thuốc trên. Lúc này cần chọn kháng sinh phổ hẹp đến 1 kháng sinh hay còn bàn luận và tham khảo các thầy thuốc khác.

Đáp án: A.