Nguyên nhân nào gây tiếng thổi tim giữa tâm thu?

2018-06-20 11:35 AM
Trong tắc nghẽn ở bệnh lý cơ tim phì đại, các nghiệm pháp làm tăng khối lượng dòng máu bị nghẽn làm tăng cường độ tiếng thổi

CÂU HỎI

Một bệnh nhân vào khám có tiếng thổi giữa kỳ tâm thu, mạnh nhất ở cạnh ức trái. Bệnh nhân được yêu cầu ngồi xổm, tiếng thổi giảm đi, tiếng thổi mạnh lên khi đứng. Nghiệm pháp Valsalva gây tiếng thổi tăng cường độ. Vậy nguyên nhân nào có khả năng nhất gây ra tiếng thổi ở bệnh nhân này?

A. Hẹp động mạch chủ.

B. Hở van 2 lá mạn tính.

C. Bệnh cơ tim tăng sản.

D. Sa van 3 lá.

E. Hẹp động mạch phổi.

TRẢ LỜI

Nguyên nhân gây ra tiếng thổi giữa kỳ tâm thu bao gồm hẹp van động mạch chủ. xơ hóa động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại, hẹp eo động mạch chủ và hẹp van động mạch phổi. Trong tắc nghẽn ở bệnh lý cơ tim phì đại, các nghiệm pháp làm tăng khối lượng dòng máu bị nghẽn làm tăng cường độ tiếng thổi, điều này xảy ra khi đứng, làm nghiệm pháp Valsalva hay khi đứng, dùng thuốc giãn mạch. Tăng tiền gánh bằng ngồi xổm hay nâng chân thụ động làm giảm cường độ tiếng thổi. Tiếng thổi trong bệnh lý cơ tim phì đại giảm khi tăng hậu gánh hay giảm co bóp như sử dụng chẹn beta giao cảm.Tiếng thổi trong hẹp van động mạch chủ điển hình ở khoang liên sườn II cạnh ức phải và lan lên mạch cảnh, nghiệm pháp Valsalva làm giảm cường độ tiếng thổi này. Tiếng thổi trong hẹp van động mạch phổi gây tiếng thổi ở khoang liên sườn II trái, lan dọc xương ức. Sa van 2 lá gây ra tiếng thổi tâm thu muộn, thường đi sau tiếng click tống máu, không gây ra tiếng thổi tăng giảm. Hở van 2 lá mạn tính gây ra tiếng thổi toàn tâm thu, lan tới đỉnh.

Đáp án: C.