Câu hỏi trắc nghiệm y học (3)

3/11/2017 1:15:35 PM
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn chương thận tiết niệu, dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, điều trị và phòng bệnh

1. Một trong các câu sau không phải là biến chứng do chạy thận nhân tạo lâu dài.

a. Gia tăng nguy cơ bệnh ác tính đường tiêu hóa…….

b. Nhồi máu cơ tim.

c. Hội chứng đường hầm cổ tay.

d. Suy dinh dưỡng protein năng lượng.

2. Loại thuốc nào sau đây được sử dụng điều trị tăng kali máu trong suy thận cấp….

a. Amiloride.

b. Amlodipin.

c. Captopril.

d. Insulin.

3. Hạ kali máu sẽ gây ra….

a. Giảm dẫn truyền.

b. Giảm tính tự động. 

c. Giảm kích thích cơ tim. 

d. Tăng kích thích cơ tim….

4.. Magne máu giảm thấp có thể gây ra….

a. Giảm kích thích cơ tim. 

b. Tăng kích thích cơ tim.

c. Tăng dẫn. 

d. Giảm dẫn….

5. Tăng kali huyết sẽ gây ra…

a. Giảm kích thích cơ tim.

b. Tăng kích thích cơ tim.

c. Giảm tính tự động / dẫn.

d. Tăng tính tự động / dẫn.