Yếu tố nào cân nhắc khi cho kháng đông bệnh nhân rung nhĩ?

2018-06-23 08:13 PM
Bệnh nhân có nguy cơ trung bình có thể dùng wafarin hoặc aspirin tùy thuộc vào bác sĩ lâm sàng, khả năng quản lý, nguy cơ chảy máu

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Khi quyết định cho kháng đông ở bệnh nhân rung nhĩ, yếu tố nào sau đây ít quan trọng nhất?

A. Tuổi.

B. Tiền sử đái tháo đường.

C. Hẹp van 2 lá.

D. Sử dụng thuốc chống loạn nhịp.

E. Tăng huyết áp.

TRẢ LỜI

Hệ thống điểm đánh giá nguy cơ để dùng kháng đông trong rung nhĩ thường dùng là CHADS2. C = suy tim , H = tăng huyết áp, A = tuổi > 75, D = đái tháo đường, S = tiền sử đột quỵ. Mỗi yếu tố cho 1 điểm, còn đột quỵ cho 2. Bệnh nhân nguy cơ thấp (điểm=0, tỷ lệ đột quỵ 0,5%/năm không dùng wafarin) chỉ cần aspirin. Bệnh nhân có nguy cơ cao (điểm ≥ 3, tỷ lệ đột quỵ > 5,2%/năm không dùng wafarin) thì dùng wafarin. Bệnh nhân có nguy cơ trung bình có thể dùng wafarin hoặc aspirin tùy thuộc vào bác sĩ lâm sàng, khả năng quản lý, nguy cơ chảy máu. Nếu dùng wafarin thì INR nên là 2-3.

Đáp án: D.