Nguyên nhân nào có thể gây rối loạn thăng bằng acid base ở người già?

2018-07-01 05:38 PM
Chẩn đoán phân biệt nhiễm acid chuyển hóa không có khoảng trống anion bao gồm nhiễm acid thận, mất qua đường tiêu hóa, do thuốc và những nguyên nhân khác ít gặp hơn

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một phụ nữ 84 tuổi được đưa tới phòng cấp cứu do ngủ lịm đi. Tại đây, huyết áp bệnh nhân là 85/60 mmHg, nhịp tim 101 l/phút, nhiệt độ 37,8 độ C. Kết quả xét nghiệm:

Na+:137meq/L,

K+ 2,8meq/L,

HCO3-:8meq/L,

Cl-:117meq/L,

BUN 17 mg/dL,

Creatinin 0,9 mg/dL,

Khí máu động mạch cho kết quả PaO2: 80mmHg, PCO2: 24 mmHg, pH 7,29.

Nước tiểu trong, pH 4,5.

Nguyên nhân có khả năng nhất gây ra rối loạn thăng bằng acidbase ở bệnh nhân?

A. Tiêu chảy

B. Sử dụng thuốc lợi niệu

C. Suy thận tối cấp

D. Giảm aldosterdol

E. Nhiễm toan ống lượn gần

TRẢ LỜI

Nhiễm toan chuyển hóa xuất hiện do giảm Bicarbonat hoặc tăng acid nội sinh. Khoảng trống Anion được tăng lên với sự có mặt của anion vô định (hoặc giảm các ion dương vô định) và không đổi khi Bicarbonat giảm. Giảm nồng độ Albumin huyết tương 1g/dL sẽ làm giảm khoảng trống anion thêm 2,5 meq/l. Chẩn đoán phân biệt nhiễm acid chuyển hóa không có khoảng trống anion bao gồm nhiễm acid thận, mất qua đường tiêu hóa, do thuốc và những nguyên nhân khác ít gặp hơn. Điều dưỡng thường trú có nguy cơ bị tiêu chảy, thường là do lây nhiễm. pH nước tiểu thường cao ở nhiễm toan ống lượn gần, và bệnh nhân thường trẻ tuổi. Khiếm khuyết ở hệ thống ReninAngiotensin, chẳng hạn như hạ Aldosterol máu gây ra tăng kali máu.

Bệnh nhân này không có chứng cớ rõ ràng suy thận. Sử dụng thuốc lợi tiểu thường gây ra nhiễm kiềm chuyển hóa.

Đáp án: A.