Vi khuẩn nào gây viêm nội tâm mạc sau mổ tim: câu hỏi y học

2018-05-19 10:56 AM
Bệnh nhân phát triển viêm nội tâm mạch sau 2 tháng mổ thay van gần như mắc phải nhiễm trùng bệnh viện do lây nhiễm từ cuộc mổ

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Một bệnh nhân vừa phẫu thuật thay van tim nhân tạo 6 tuần trước tái khám với dấu hiệu gợi ý viêm nội tâm mạc. Tác nhân nào thường gặp ở bênh nhân này?

A. Candida albicans

B. Staphylococci Coagulase âm tính

C. Enterococcus

D. Escherichia coli

E. Pseudomonas aeruginosa

TRẢ LỜI

Van tim nhân tạo có nguy cơ cao bị viêm nội tâm mạc du nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân phát triển viêm nội tâm mạch sau 2 tháng phẫu thuật thay van gần như mắc phải nhiễm trùng bệnh viện do lây nhiễm từ cuộc mổ hay nhiễm trùng hậu phẫu.Coagulase-âm tính staphylococci thường gặp (33%) là tác nhân nhiễm trùng bệnh viện trong suốt thời gian này, theo sau đó là Staphylococcus aureus (22%), vi khuẩn gram âm tình cờ (13%), enterococci (8%), bạch hầu (6%), và nấm (6%). Thường nhiễm điển hình gây viêm nội tâm mạc > 12 tháng sau phẫu thuật tương tự như các tác nhân viêm nội tâm mạc mắc phải trong cộng đồng. Cả 2 tác nhân này cần được xem xét để trong 2 - 12 tháng sau phẫu thuật.

Đáp án: B.