Nguyên nhân chủ yếu gây tiêu chảy: câu hỏi y học

2018-02-21 10:11 AM
Campylobacter thường phổ biến hơn ở Châu Á và mùa đông ở vùng cận nhiệt đới. Giardia liên quan đến nguồn nước cung cấp bị ô nhiễm và ở những người cắm trại uống nước suối

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy ở người du lịch tại Mexico là.

A. Campylobacter jejuni.

B. Entamoeba histolytica.

C. enterotoxigenic Escherichia coli.

D. Giardia lamblia.

E. Vibrio cholerae.

TRẢ LỜI

Enterotoxigenic E. coli liên quan đến 50% bệnh lý tiêu chảy ở người du lịch ở châu Mỹ Latinh và 15% ở châu Á. Enterotoxigenic và enteroaggregative E. coli là phổ biến nhất được phân lập từ phân những người bị bênh tiêu chảy du lịch điển hình. Điều trị tiêu chảy phân nước do nhiễm E. coli bằng ciprofloxacin, hay nếu tình trạng kháng với ciprofloxacin ngày càng tăng, có thể thay bằng azithromycin. E. histolytica và V. cholerae chiếm một tỉ lệ nhỏ hơn ở bệnh tiêu chảy du lịch ở Mexico. Campylobacter thường phổ biến hơn ở Châu Á và mùa đông ở vùng cận nhiệt đới. Giardia liên quan đến nguồn nước cung cấp bị ô nhiễm và ở những người cắm trại uống nước suối.

Đáp án: C.