Kháng sinh thích hợp điều trị viêm tủy xương do blastomyces

20/05/2018 12:32
Bệnh ngoài phổi nên luôn đươc điều trị, đặc biệt là nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch

CÂU HỎI

Một người đàn ông 63 tuổi từ Mississippi đến khám với bạn vì đau bắp đùi đã lâu. Ông ta thấy đau mặt trước đùi và chảy mủ cách đây mấy tháng trước. Đùi sờ không đau nhưng sờ thấy ấm. Mủ ra có mùi hôi. Ông ta được sử dụng nhiều loại kháng sinh và gần đây xong một đợt itraconazole mà không cải thiện được triệu chứng. Khám thần kinh và mạch chi dưới không bị ảnh hưởng. Tỉ lệ hồng cầu phân mảnh là 64, Số lượng bạch cầu là 15,000/µL và hemoglobin 8 mg/dL. Phim X quang đùi thẳng cho thấy phản ứng cạnh màng xương với hình ảnh hủy xương đùi. Tất cả gợi ý một xoang thông thương giữa xương đùi và da. Nhuộm gram mủ cho thấy những khúm nấm phân nhánh và có cơ sở cho bạn chẩn đoán viêm tủy xương do blastomyces. Điều trị thích hợp cho bênh nhân nầy là?

A. Amphotericin B

B. Caspofungin

C. Itraconazole

D. Moxifloxacin

E. Voriconazole

TRẢ LỜI

Mặc dù nhiễm nấm Blastomyces dermatitidis được nói nhiều trong các tài liệu, nhưng hầu hết bệnh nhân được điều trị khi không có phân biệt với bệnh tiến triển và lan tỏa khác. Bệnh ngoài phổi nên luôn đươc điều trị, đặc biệt là nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Itraconazole được điều trị trong bệnh nhiễm ngoài phổi không ảnh hưởng đến thần kinh trung ương mức độ nhẹ đến trung bình. Mặt khác, amphotericin B được dùng để điều trị đặc biệt là khi bệnh nhân thất bại với điều trị itraconazole. Nhóm thuốc echinocandi có tác dụng khác nhau chống lại B. dermatitidis và không được khuyên dùng cho nhiễm blastomycosis. Nhóm kháng nấm triazole chưa được nghiên cứu rộng trên người trong trường hợp nhiễm blastomycosis. Fluoroquinolones có tác dụng chống lại nhiều nhóm mycobacterial, nhưng không có tác dụng kháng nấm bao gồm B. dermatiti.

Đáp án: A.