Corticoid không dùng cho nhiễm trùng nào: câu hỏi y học

13/05/2018 23:02
Steroids được dùng để kiểm soát vài bệnh nhiễm vì một mình kháng sinh có thể tăng đáp ứng viêm và phóng thích cytokine

CÂU HỎI

Glucocorticoids có ích lợi trong điều trị các bệnh nhiễm trùng sau đây ngoại trừ?

A. Viêm phổi do Aspergillus fumigatus.

B. Viêm màng ngoài tim do Mycobacterium tuberculosis.

C. Viêm phổi do Pneumocystis carinii.

D. Sốt thương hàn nặng.

E. Viêm màng não do Streptococcus pneumoniae.

TRẢ LỜI

Vai trò của chất trung gian miễn dịch trong nhiễm nặng được chú ý trong những năm gần đây như hiểu biết về cytokine và hệ thống viêm có liên quan như thế nào. Trong một số bệnh, đáp ứng viêm của chủ thể đáp ứng da tăng với tổn thương cơ quan.

Steroids được dùng để kiểm soát vài bệnh nhiễm vì một mình kháng sinh có thể tăng đáp ứng viêm và phóng thích cytokine dẫn đến tiêu hủy các cơ quan bị ảnh hưởng và phóng thích chất tiền viêm nội bào. Tuy nhiên, nhiễm nhẹ như nhiễm nấm Aspergillus, sẽ tệ hơn khi dùng glucocorticoids.

Đáp án: A.