U nhú: câu hỏi y học

22/02/2018 16:25
Theo dõi không phải là lựa chọn thích hợp vì săng giang mai sẽ tự giải quyết một cách tự nhiên mà không cần điều trị và bệnh nhân vẫn bị nhiễm bệnh và có khả năng lây nhiễm

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 18 tuổi, khám vì sang thương cứng, chắc ở quanh hậu môn. Sang thương này khoảng 15cm về đường kính và cảm giác như sụn khi thăm khám. Bệnh nhân khai rằng nó đã tiến triển đến giai đoạn này từ một u nhú nhỏ. Nó không có mềm. Anh ta cũng nói rằng gần đây có giao hợp qua đường hậu môn không có bảo vệ.

Cấy khuẩn từ sang thương âm tính. Test nhanh phản ứng huyết tương (RPR) cũng âm tính. Điều trị can thiệp nên gồm.

A. IM ceftriaxone, 1g.

B. IM penicillin G benzathine, 2.4 triệu UI .

C. Acyclovir, 200 mg uống 5 lần/ ngày.

D. Theo dõi thêm.

E. Phẫu thuật cắt và làm sinh thiết.

TRẢ LỜI

Khám lâm sàng bệnh nhân phù hợp với nhiễm giang mai kì đầu và cần điều trị thích hợp. Trong giang mai kì đầu, 25% có xét nghiệm giang mai ấm tính (RPR or VDRL). Điều trị đơn liều benzathine penicillin tác dụng kéo dài được dùng để điều trị giang mai kì đầu, kì hai hay giai đoạn sớm của pha tiềm ẩn. Ceftriaxone được dùng để điều trị lậu cầu, nhưng những tổn thương này không phù hợp với chẩn đoán đó. Ceftriaxone dùng mỗi ngày trong 7–10 ngày là phương pháp điều trị thay thế cho giang mai kì 1 và kì 2. Acyclovir là thuốc được lựa chọn cho nhiễm herpes sinh dục. Sang thương do herpes thường nhiều và đau. Theo dõi không phải là lựa chọn thích hợp vì săng giang mai sẽ tự giải quyết một cách tự nhiên mà không cần điều trị và bệnh nhân vẫn bị nhiễm bệnh và có khả năng lây nhiễm.

Đáp án: B.