Ra mủ niệu đạo: câu hỏi y học

24/03/2018 01:28
Nếu có chảy mủ đục từ niệu đạo, chúng nên được gởi làm xét nghiện xác định và cho việc theo dõi tiến trình điều trị, cũng như những bệnh di chuyển nêu trên

CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 19 tuổi nhập khoa cấp cứu vì ra mủ niệu đạo. Anh ta khai rằng đã quan hệ với 3 bạn tình trong vòng 2 tháng qua. Nên làm gì cho anh ta?

A. Thử nghiệm khuếch đại chuỗi Nucleic acid Neisseria gonor- rhoeae và Chlamydia trachomatis và kết quả sẽ trả về trong 2 ngày.

B. Cefpodoxime, 400 mg PO × 1, và azithromycin, 1g PO × 1 cho bệnh nhân và bạn tình.

C. Thử nghiệm khuếch đại chuỗi nucleic acid N. gonorrhoeae và C. trachomatis + cefpodoxime, 400 mg PO ×1, và azithromycin, 1 g PO × 1, cho bệnh nhân.

D. Thử nghiệm khuếch đại chuỗi Nucleic acid N. gonorrhoeae và C. trachomatis + cefpodoxime, 400 mg PO ×1, và azithromycin, 1g PO × 1, cho bệnh nhân và bạn tình gần đây.

E. Thử nghiệm khuếch đại chuỗi Nucleic acid N. gonorrhoeae và C. trachomatis + cefpodoxime, 400 mg PO ×1, azithromycin, 1g PO × 1, và flagyl, 2 g PO × 1, cho bệnh nhân và bạn tình.

TRẢ LỜI

Viêm niệu đạo ở nam giới gây tiểu khó kèm hay  không kèm tiết dịch, thường không thường xuyên. Nguyên nhân phổ biến gây viêm niệu đạo ở đàn ông bao gồm N. gonorrhoeae, C. trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, herpes simplex virus, và có thể là adenovirus. Gần đây, C. tracho- matis chiếm khoảng 30–40% các trường hợp; tuy nhiên con số này có thể thấp hơn thực tế. Các nghiên cứu gần đây cho rằng M. genitalium là tác nhân phổ biến gây bệnh ngoài chlamyda. Hiện tại, chẩn đoán viêm niệu đạo ở nam gao gồm những xét nghiệm đặc hiệu chỉ cho N. gonorrhoeae và C. trachomatis. Điều trị cho các ca này bao gồm cung cấp điều trị cho hầu hết các trường hợp viêm niệu đạo với đảm bảo rằng bệnh nhân không bị mất theo dõi. Vì thế kháng sinh theo kinh nghiệm để điều trị nhiễm gonorrhea và Chlamydia nên cho trong ngày với sự có mặt của thầy thuốc. Azithromycin cũng có hiệu quả với M. genitalium. Nếu có chảy mủ đục từ niệu đạo, chúng nên được gởi làm xét nghiện xác định và cho việc theo dõi tiến trình điều trị, cũng như những bệnh di chuyển nêu trên. Xét nghiệm khuyếch đại chuỗi nucleic acid được chấp nhận nếu không có mủ. Nó cũng có giá trị để điều trị kinh nghiệm cho Quan hệ tình dục không an toàn. Nếu triệu chứng không đáp ứng với điều trị theo kinh nghiệm ban đầu, bệnh nhân nên được đánh giá lại với điều trị phù hợp, tái nhiễm và nhiễm T. vaginalis .

Đáp án: D.