Bệnh lupus: câu hỏi y học

Ngày: 2018-1-23

By member of dieutri.vn

Lupus chống đông gây ra kéo dài những xét nghiệm đông máu do gắn vào Phospholipid. Mặc dù hầu hết thường gặp ở những bệnh nhân SLE, tỷ lệ mắc có thể tăng lên ở người bình thường

CÂU HỎI

Tất cả các phát biểu sau về lupus chống đông máu (LA) là đúng ngoại trừ?

A. Trong LA, thời gian aPTT kéo dài.

B. A 1:1 nghiên cứu pha trộn sẽ không chính xác trong sự có mặt của LA.

C. Chảy máu ở những bệnh nhân LA có thể nguy hiểm và đe dọa tính mạng.

D. Những bệnh nhân nữ có thể bị xảy thai liên tiếp.

E. LA có thể xuất hiện mà không có các triệu chứng khác của lupus ban đỏ hệ thống (SLE).

TRẢ LỜI

Lupus chống đông (LA) gây ra kéo dài những xét nghiệm đông máu do gắn vào Phospholipid. Mặc dù hầu hết thường gặp ở những bệnh nhân SLE, tỷ lệ mắc có thể tăng lên ở người bình thường. Chẩn đoán đầu tiên dựa vào kéo dài các xét nghiệm đông máu. Không hiệu chỉnh khi ủ với huyết tương bình thường cho thấy sự có mặt của một chất ức chế trong hệ tuần hoàn. Trái ngược với tên bệnh, những bệnh nhân LA có quá trình cầm máu bình thường và không bị dẫn đến chảy máu. Thay vào đó, họ có nguy cơ huyết khối động , tĩnh mạch. Những bệnh nhân tiền sử xảy thai liên tiếp hoặc huyết khối nên được chống đông suốt đời. Sự có mặt của LA hoặc kháng thể kháng cardiolipin mà không có tiền sử bị huyết khối có thể được theo dõi bởi vì ở nhiều bệnh nhân sẽ không phát triển thành huyết khối.

Đáp án: C.