Can thiệp thích hợp giang mai tái phát ở bệnh HIV: câu hỏi y học

Ngày: 15/05/2018 - 12:59

By member of dieutri.vn

Nếu dịch não tủy âm tính, điều trị lại với 3 liều penicillin tiêm bắp cho giai đoạn muộn của giang maiCÂU HỎI

Một người đàn ông 40 tuổi bị nhiễm HIV (CD4+ lymphocyte = 180, tải lượng virus = 1000 copies/mL) được điều trị giang mai tái phát do nổi hạch toàn thân không đau, và nhú dát lan tỏa ở lòng bàn tay và lòng bàn chân và săng ở bộ phận sinh dục. Ông ta không có triệu chứng gì về thần kinh và mắt tại thời điểm khám, và được dùng một liều penicillin G benzathine tiêm bắp. Tại thời điểm khám. hiệu giá kháng thể trong huyết thanh là 1:64 và fluorescent treponemal antibodyabsorption (FTA-ABS) test dương tính. Ông ta được theo dõi tiếp 1 năm và RPR titer 1:64 và FTA-ABS vẫn còn dương tính. Can thiệp thích hợp vào thời điểm này là?

A. Aqueous penicillin G 24 mU/d IV với 4 mU mỗi 4h × 10 ngày.

B. Doxycycline, 100 mg PO bid.

C. Chọc dịch tủy sống.

D. Penicillin desensitization.

E. Penicillin G benzathine 2.4 mU IM × 3 mỗi tuần.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân này thất bại điều trị giang mai vì xét nghiệm RPR không tăng 4 lần sau 1 năm điều trị. Xét nghiệm FTA-ABS có thể còn dương tính sau điều trị có hiệu quả. Không có chỉ định điều trị bằng penicillin desensitization. Chọc dịch tủy sống được chỉ định khi RPR không tăng gấp 4 lần sau 6-12 tháng sau khỏi đầu điều trị đúng, đặc biệt ở bệnh nhân HIV. Dịch tủy sống cho thấy bạch cầu, protein tăng, có thể có VDRL dương tính sẽ ủng hộ chẩn đoán và cần điều trị penicilline tiêm mạch trong 10-14 ngày. Nếu dịch não tủy âm tính, điều trị lại với 3 liều penicillin tiêm bắp cho giai đoạn muộn của giang mai. Không có lý do bắt đầu đều trị giang mai thần kinh cho đến khi nào có chẩn đoán.

Doxycycline, 100 mg PO bid trong 30 ngày , là liệu pháp thay thế điều trị giang mai không rõ giai đoạn hay hơn 1 năm, nhưng không có giang mai thần kinh.

Đáp án: C.