Bệnh lây truyền tình dục nào phổ biến: câu hỏi y học

11/05/2018 12:04
Virus papilloma ở đường sinh dục người là nguyên nhân gây nhiễm qua đường tình dục phổ biến nhất ở Mỹ

CÂU HỎI

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục nào sau đây (STIs) phổ biến ở Mỹ?

A. Lậu.

B. Herpes simplex virus (HSV) 2.

C. HIV-1.

D. Human papilloma virus.

E. Giang mai.

TRẢ LỜI

Virus papilloma ở đường sinh dục người là nguyên nhân gây nhiễm qua đường tình dục phổ biến nhất ở Mỹ. Một nghiên cứu gần đây dựa trên huyết thanh của những sinh viên cao đẳng nữ cho thấy 60% bị nhiễm trong 5 năm. Con số hày quan trọng cho sự hiệu quả của vacccine gần đây và tầm soát ung thư cổ tử cung. Gần 20-25% dân số Mỹ trong 11-12 năm có huyết thanh dương tính với HSV-2. Tỉ lệ nhiễm cao ở dân số có vài yếu tố như nhiễm kéo dài, lây truyền tiếp tục ở những người nhễm tiềm ẩn do HSV-2 tạo vỏ bao không gây triệu chứng dưới niêm mạc sinh dục, và tỉ lệ nhiễm cao ở những người một vợ một chồng.

Những đặc điểm khác nhau liên quan đến nhiễm khuẩn STIs như lậu và giang mai, có tần xuất mắc cao ở những người hay thay đổi bạn tình. Nhiễm HIV-1 vaabx còn cao ở những dân số nguy cơ cao (nam ngủ với nam, tiêm chích, quan hệ không an toàn, và di cư từ vùng có dịch tễ cao).

Đáp án: D.