Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế so le (tràn dịch màng ngoài tim lớn)

29/09/2013 11:29
Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên: Điện áp thấp. Nhịp tim nhanh. Điện thế so le.

Điện thế so le là khi phức bộ QRS liên tiếp thay thế chiều cao.

Nguyên nhân quan trọng nhất là  tràn dịch màng ngoài tim lớn, trong đó điện áp QRS xen kẽ là sản phẩm của tim đu đưa trong màng ngoài tim chứa đầy dịch lớn.

Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên:

Điện áp thấp.

Nhịp tim nhanh.

Điện thế so le.

Điện thế so le thứ phát sau tràn dịch màng ngoài tim lớn