Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp xoang bình thường

2015-02-18 01:34 AM

Nhịp nhanh xoang, là nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi lớn hơn 100 nhịp mỗi phút ở người lớn, hoặc trên bình thường so với tuổi trẻ em.

Định nghĩa

Nhịp tim mặc định.

Xung điện phát sinh từ nút xoang - tâm nhĩ và được truyền đến tâm thất qua các nút AV và bó his - mạng Purkinje.

Điều này tạo ra nhịp tim thường xuyên, phức bộ QRS hẹp ở tần số 60 - 100 bpm.

Đặc điểm của nhịp xoang bình thường

Đặc điểm của nhịp xoang bình thường

Nhịp đều đặn với tốc độ 60 - 100 bpm (hoặc tỷ lệ phù hợp lứa tuổi trẻ em).

Trước QRS là sóng P bình thường.

Trục sóng P bình thường: sóng P dương ở đạo trình DI và II, đảo ngược trong aVR.

Các khoảng PR vẫn không đổi.

Chiều rộng phức hợp QRS < 100 ms (trừ khi đồng tồn tại chậm trễ dẫn truyền trong thất).

Nhịp tim bình thường ở trẻ em

Trẻ sơ sinh: 110 -150 bpm.

2 tuổi: 85 - 125 bpm.

4 tuổi: 75-115 bpm.

6 tuổi trở lên: 60-100 bpm.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

Những thay đổi trong nhịp xoang

Nhịp nhanh xoang = nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi > 100 bpm ở người lớn, hoặc trên mức bình thường so với tuổi trẻ em.

Nhịp xoang chậm = nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi < 60 bpm ở người lớn, hoặc dưới mức bình thường so với tuổi trẻ em.

Loạn nhịp xoang = nhịp xoang với một biến thể nhịp tới nhịp trong khoảng PP (thời gian giữa các sóng P tiếp), gây ra một tỷ lệ thất bất thường.

Ví dụ ECG

Nhịp xoang bình thường ở nam18 tuổi khỏe mạnh

Nhịp xoang bình thường ở nam18 tuổi khỏe mạnh:

Nhịp điệu đều đặn ở 84 bpm.

Hình thái sóng P và trục bình thường (dương trong I và II, đảo ngược trong aVR).

Phức hợp QRS hẹp (<100 ms).

Mỗi sóng P được theo sau bởi một phức hợp QRS.

Khoảng PR không đổi.