Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp xoang bình thường

2015-02-18 01:34 AM

Nhịp nhanh xoang, là nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi lớn hơn 100 nhịp mỗi phút ở người lớn, hoặc trên bình thường so với tuổi trẻ em.

Định nghĩa

Nhịp tim mặc định.

Xung điện phát sinh từ nút xoang - tâm nhĩ và được truyền đến tâm thất qua các nút AV và bó his - mạng Purkinje.

Điều này tạo ra nhịp tim thường xuyên, phức bộ QRS hẹp ở tần số 60 - 100 bpm.

Đặc điểm của nhịp xoang bình thường

Đặc điểm của nhịp xoang bình thường

Nhịp đều đặn với tốc độ 60 - 100 bpm (hoặc tỷ lệ phù hợp lứa tuổi trẻ em).

Trước QRS là sóng P bình thường.

Trục sóng P bình thường: sóng P dương ở đạo trình DI và II, đảo ngược trong aVR.

Các khoảng PR vẫn không đổi.

Chiều rộng phức hợp QRS < 100 ms (trừ khi đồng tồn tại chậm trễ dẫn truyền trong thất).

Nhịp tim bình thường ở trẻ em

Trẻ sơ sinh: 110 -150 bpm.

2 tuổi: 85 - 125 bpm.

4 tuổi: 75-115 bpm.

6 tuổi trở lên: 60-100 bpm.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

Những thay đổi trong nhịp xoang

Nhịp nhanh xoang = nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi > 100 bpm ở người lớn, hoặc trên mức bình thường so với tuổi trẻ em.

Nhịp xoang chậm = nhịp xoang với nhịp lúc nghỉ ngơi < 60 bpm ở người lớn, hoặc dưới mức bình thường so với tuổi trẻ em.

Loạn nhịp xoang = nhịp xoang với một biến thể nhịp tới nhịp trong khoảng PP (thời gian giữa các sóng P tiếp), gây ra một tỷ lệ thất bất thường.

Ví dụ ECG

Nhịp xoang bình thường ở nam18 tuổi khỏe mạnh

Nhịp xoang bình thường ở nam18 tuổi khỏe mạnh:

Nhịp điệu đều đặn ở 84 bpm.

Hình thái sóng P và trục bình thường (dương trong I và II, đảo ngược trong aVR).

Phức hợp QRS hẹp (<100 ms).

Mỗi sóng P được theo sau bởi một phức hợp QRS.

Khoảng PR không đổi.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao