Điện tâm đồ chẩn đoán hạ Kali máu

2013-10-01 09:39 PM

Sóng U nổi bật, nhìn thấy tốt nhất trong các đạo trình trước tim, rõ ràng khoảng QT kéo dài do sự kết hợp giữa T và U, bằng khoảng thời gian dài QU.

Giới thiệu

Kali rất quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động điện bình thường của tim

Giảm kali ngoại bào gây kích thích cơ tim với tiềm năng phát triển loạn nhịp tim tái vào lại.

Định nghĩa

Hạ kali máu được định nghĩa là mức kali huyết thanh < 3,5 mEq / L.

Hạ kali máu vừa phải là mức kali huyết thanh < 3,0 mEq / L.

Hạ kali máu nghiêm trọng được định nghĩa là mức < 2,5 mEq / L.

Ảnh hưởng của hạ kali máu trên điện tâm đồ

Thay đổi xuất hiện khi K+ giảm xuống dưới 2,7 mmol / l.

Biên độ và chiều rộng của sóng P tăng.

Kéo dài khoảng PR.

Sóng T phẳng và đảo ngược.

ST chênh xuống.

Sóng U nổi bật (nhìn thấy tốt nhất trong các đạo trình trước tim).

Rõ ràng khoảng QT kéo dài do sự kết hợp giữa T và U (= khoảng thời gian dài QU).

Với hạ kali máu ngày càng tồi tệ:

Nhịp trên thất và tâm thất lạc chỗ thường xuyên.

Loạn nhịp nhanh trên thất: AF, rung nhĩ, nhịp tim nhanh nhĩ.

Tiềm năng phát triển loạn nhịp thất đe dọa tính mạng, ví dụ như VT, VF và xoắn đỉnh.

Sóng T đảo ngược và sóng U nổi bật trong hạ kali máu

Sóng T đảo ngược và sóng U nổi bật trong hạ kali máu

Khoảng QT dài với hạ kali máu (TU hỗ hợp tổng hợp)

Khoảng QT dài với hạ kali máu (TU hỗ hợp tổng hợp)

Lời khuyên

Hạ kali máu thường gắn liền với hạ magne máu, làm tăng nguy cơ loạn nhịp thất ác tính.

Kiểm tra kali và magiê trong các bệnh nhân có rối loạn nhịp.

Đầu tiên đưa kali lên 4,0 - 4,5 mmol / l và magiê > 1.0 mmol / l để ổn định cơ tim và bảo vệ chống lại chứng loạn nhịp tim - đây là tiêu chuẩn thực hành trong hầu hết các CCUs và ICU.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Hạ kali máu

Hạ kali máu:

ST chênh xuống.

Đảo ngược sóng T.

Sóng U nhô.

Khoảng thời gian QU dài.

Bệnh nhân này có K+ huyết thanh là 1,7.

Ví dụ 2

Hạ kali máu

Hạ kali máu:

ST chênh xuống.

Đảo ngược sóng T.

Sóng U nhô.

Khoảng thời gian QU dài.

Huyết thanh K+ là 1,9 mmol / L.  

Ví dụ 3

Hạ kali máu gây xoắn đỉnh

Hạ kali máu gây xoắn đỉnh:

Điện tâm đồ từ cùng một bệnh nhân.

Lưu ý nhịp nhĩ lạc chỗ gây 'R trên T (hoặc nó là 'R trên U') mà khởi đầu kịch phát của TDP.