Điện tâm đồ chẩn đoán trục điện tim lệch trái

05/10/2013 10:19
Nguyên nhân Block nhánh trái trước. Block nhánh trái. Phì đại thất trái. MI thành dưới. Nhịp thất lạc chỗ. Nhịp độ nhanh. Hội chứng Wolff-Parkinson-White.

Định nghĩa

Trục điện tim lệch trái

Trục QRS từ - 30 đến - 90 độ.

Độ lệch trục trái: - 30 đến - 90 độ

Nhận ra độ lệch trục trái

QRS dương tính (chiếm ưu thế sóng R) trong DI và aVL.

QRS âm tính (chiếm ưu thế sóng S) trong DII và aVF.

Trục lệch trái: DI và aVL dương; DII và aVF âm

Nguyên nhân

Block nhánh trái trước.

Block nhánh trái.

Phì đại thất trái.

MI thành dưới.

Nhịp thất lạc chỗ.

Nhịp độ nhanh.

Hội chứng Wolff-Parkinson-White.