Điện tâm đồ chẩn đoán trục điện tim lệch trái

2013-10-05 10:19 AM
Nguyên nhân Block nhánh trái trước, block nhánh trái, phì đại thất trái, MI thành dưới, nhịp thất lạc chỗ, nhịp độ nhanh.

Định nghĩa

Trục điện tim lệch trái

Trục điện tim lệch trái

Trục QRS từ - 30 đến - 90 độ.

Trục điện tim lệch trái

Độ lệch trục trái: - 30 đến - 90 độ

Nhận ra độ lệch trục trái

QRS dương tính (chiếm ưu thế sóng R) trong DI và aVL.

QRS âm tính (chiếm ưu thế sóng S) trong DII và aVF.

Trục điện tim lệch trái

Trục lệch trái: DI và aVL dương; DII và aVF âm

Nguyên nhân

Block nhánh trái trước.

Block nhánh trái.

Phì đại thất trái.

MI thành dưới.

Nhịp thất lạc chỗ.

Nhịp độ nhanh.

Hội chứng Wolff-Parkinson-White.