Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tổng hợp

2013-09-29 11:39 AM

Nó chỉ ra có hai tiêu điểm của các tế bào tạo nhịp phát xung cùng một lúc, một xung nhịp trên thất, và xung nhịp tim thất cạnh tranh.

Định nghĩa

Hợp nhịp do VT

Hợp nhịp do VT - nhịp đầu tiên của phức bộ hẹp hơn là một nhịp phản ứng tổng hợp (tiếp theo hai là nhịp hợp)

Nhịp phản ứng tổng hợp xảy ra khi nhịp trên thất và xung thất trùng nhau để tạo ra một tổ hợp lai.

Nó chỉ ra có hai tiêu điểm của các tế bào tạo nhịp phát xung cùng một lúc: một xung nhịp trên thất (ví dụ như nút xoang) và xung nhịp tim thất cạnh tranh (nguồn lạc chỗ tâm thất).

Nhịp đập phản ứng tổng hợp là nhịp có chiều rộng trung gian và hình thái học pha trộn phức bộ trên thất và tâm thất.

Nguyên nhân

Hợp nhịp được nhìn thấy với:

Nhịp tim nhanh thất.

Nhịp tự thất gia tốc (AIVR).

Bài mới nhất

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động