Các dạng điểm J của điện tâm đồ

2013-09-15 12:40 AM

(Trà My - Phương Phương) Điểm J cao hoặc giảm xuống được nhìn thấy với những nguyên nhân khác nhau của đoạn ST bất thường.

Định nghĩa

Điểm J là phần tiếp giáp giữa chấm dứt phức bộ QRS và bắt đầu của đoạn ST.

Điểm J là phần tiếp giáp giữa chấm dứt phức bộ QRS và bắt đầu của đoạn ST

Điểm J bất thường

Điểm J cao hoặc giảm xuống được nhìn thấy với những nguyên nhân khác nhau của đoạn ST bất thường.

Rãnh hình chữ V của điểm J xảy ra với bắt đầu tái cực sớm.

lành tính repolarisation đầu.

Lệch ưu thế dương tại điểm J được gọi là  sóng J (Osborn) và là đặc trưng với hạ thân nhiệt.