Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Các dạng sóng P của điện tâm đồ, Các dạng sóng Q của điện tâm đồ, Các dạng sóng R của điện tâm đồ, Các dạng sóng T của điện tâm đồ, Các dạng sóng U của điện tâm đồ.

Điện tâm đồ hội chứng nút xoang bệnh lý (suy nút xoang)

Điện tâm đồ loạn nhịp xoang

Điện tâm đồ block xoang nhĩ

Điện tâm đồ nhịp nhanh thất tự phát nhánh thất trái

Điện tâm đồ block ba nhánh dẫn truyền điện tim

Điện tâm đồ bệnh cơ tim Tako Tsubo

Điện tâm đồ nhồi máu cơ tim vùng thành dưới

Điện tâm đồ rung thất

Điện tâm đồ nhịp nhanh xoang

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh thất

Điện tâm đồ nhịp chậm xoang

Điện tâm đồ hội chứng Wellens

Điện tâm đồ nhồi máu cơ tim thành bên cao

Điện tâm đồ quá liều thuốc chặn kênh Natri và ba vòng (TCA)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp xoang bình thường

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng QT ngắn

Điện tâm đồ xác định tiêu chuẩn Sgarbossa (chẩn đoán AMI trong LBBB)

Điện tâm đồ xác định thời gian tới đỉnh sóng R (RWPT)

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại giãn to tâm thất phải

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh đường ra thất phải (RVOT)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim thất phải (RVMI)

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất phải (RVH)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh phải (RBBB)

Điện tâm đồ chẩn đoán trục điện tim lệch phải

Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Quetiapine (thuốc chống loạn thần)

Điện tâm đồ chẩn đoán thuyên tắc phổi (nhồi máu phổi) (PE)

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu thất (PVC)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành sau

Điện tâm đồ chẩn đoán viêm màng ngoài tim

Điều hòa tạo nhịp tim trục trặc

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh thất đa hình (PVT) và xoắn đỉnh (TDP)

Điện tâm đồ chẩn đoán vùng chuyển tiếp lệch trái (sóng R tiến triển kém) (PRWP)

Điều hòa tạo nhịp tim: bản mẫu bình thường

Điện tâm đồ chẩn đoán viêm cơ tim

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT)

Điện tâm đồ chẩn đoán hình giả chuyển động rung cơ (ECG)

Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế QRS thấp

Điện tâm đồ chẩn đoán phình vách thất trái

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái sau (LPFB)

Điện tâm đồ chẩn đoán tắc động mạch vành chính trái (LMCA) (ST chênh lên ở AVR)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim kèm block nhánh trái (tiêu chuẩn Sgarbossa)

Điện tâm đồ chẩn đoán trục điện tim lệch trái

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái trước (LAFB)

Điện tâm đồ chẩn đoán mắc sai điện cực đảo chiều tay trái tay phải

Điện tâm đồ chẩn đoán mắc sai điện cực đổi chiều chuyển đạo chi (ECG)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành bên (STEMI)

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu bộ nối (PJC)

Điện tâm đồ chẩn đoán kéo dài thời gian đỉnh sóng R (RWPT)

Điện tâm đồ chẩn đoán tăng áp lực nội sọ (ICP)

Điện tâm đồ chẩn đoán chậm dẫn truyền trong thất (QRS rộng)

Điện tâm đồ chẩn đoán hạ thân nhiệt

Điện tâm đồ chẩn đoán suy giáp

Điện tâm đồ chẩn đoán hạ magne máu (Hypomagnesaemia)

Điện tâm đồ chẩn đoán hạ Kali máu

Điện tâm đồ chẩn đoán hạ Calci máu

Điện tâm đồ chẩn đoán cường giáp

Điện tâm đồ chẩn đoán tăng Kali máu

Điện tâm đồ chẩn đoán tăng Calci máu

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh thất vô căn bó nhánh trái (IFLVT)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tổng hợp

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp thoát thất

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp thoát vùng bộ nối

Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế so le (tràn dịch màng ngoài tim lớn)

Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Digoxin

Điện tâm đồ chẩn đoán hiệu lực của digoxin

Điện tâm đồ chẩn đoán tim bên phải (Dextrocardia)

Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tinh (COPD)

Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế

Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh cơ tim phì đại (HCM)

Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh cơ tim giãn (DCM)

Điện tâm đồ chẩn đoán quá liều Carbamazepine (TCA)

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại hai thất (BVH)

Điện tâm đồ chẩn đoán block hai nhánh

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tim nhanh thất hai chiều (BVT)

Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc ức chế beta và chặn kênh calci

Điện tâm đồ chẩn đoán tái cực sớm lành tính (BER) (điển J cao)

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng tiền kích thich

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tim nhanh trên thất (SVT)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 3 (hoàn toàn)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 mức độ cao

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 tỷ lệ cố định

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 Mobitz II

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 Mobitz I (hiện tượng wenckebach)

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh nhĩ (PAT)

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Điện tâm đồ chẩn đoán cuồng động nhĩ (flutter)

Điện tâm đồ chẩn đoán loạn sản thất phải Arrhythmogenic (AVRD)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim vùng thành trước (STEMI)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp bộ nối gia tốc (nhanh bộ nối)

Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tự thất gia tốc (AIVR)

Phân biệt nhịp tim nhanh thất (VT) và nhịp nhanh kịch phát trên thất (SVT) dẫn truyền lệch hướng

Chẩn đoán phân biệt dạng điện tâm đồ

Các dạng block trong điện tâm đồ (ECG)

Mẫu kiểm tra điện tâm đồ (ECG)

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Các hội chứng điện tâm đồ trong tim mạch

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) hai tâm nhĩ

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) tâm nhĩ phải

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) tâm nhĩ trái

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Các khoảng thời gian QT của điện tâm đồ

Các dạng hình thái phức bộ QRS của điện tâm đồ

Các dạng điểm J của điện tâm đồ

Các dạng đoạn PR của điện tâm đồ

Các khoảng thời gian PR của điện tâm đồ

Các dạng sóng Epsilon của điện tâm đồ

Các dạng sóng J của điện tâm đồ (Osborn)

Sóng Delta của hội chứng WPW điện tâm đồ

Các dạng sóng U của điện tâm đồ

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Các dạng sóng R của điện tâm đồ

Các dạng sóng Q của điện tâm đồ

Các dạng sóng P của điện tâm đồ

Vị trí đường dẫn điện cực điện tâm đồ

Giải thích về trục điện tâm đồ

Đánh giá tính nhịp điệu điện tâm đồ (ECG)

Giải thích cách tính tần số tim khi đọc điện tâm đồ

Hình ảnh chuyển động giả trên điện tâm đồ

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị