Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế QRS thấp

2013-10-07 01:53 PM
Hiệu ứng điện thế giảm dần của các lớp chất lỏng, chất béo hoặc không khí tăng giữa tim, và các điện cực ghi.

Định nghĩa

QRS được cho là điện áp thấp khi:

Biên độ của tất cả các phức bộ QRS trong các đạo trình chi < 5 mm; hoặc

Biên độ của tất cả các phức bộ QRS trong các đạo trình trước tim < 10 mm.

QRS điện áp thấp do Myxoedema

QRS điện áp thấp do Myxoedema

Cơ chế

Điện áp thấp được tạo ra bởi:

Hiệu ứng điện thế giảm dần của các lớp chất lỏng, chất béo hoặc không khí tăng giữa tim và các điện cực ghi.

Cơ tim mất khả năng sống.

Xâm nhập lan tỏa hoặc tham gia của myxoedematous của tim.

Nguyên nhân

Nguyên nhân cụ thể của điện áp thấp bao gồm:

Tràn dịch màng ngoài tim.

Tràn dịch màng phổi.

Béo phì.

Khí phế thũng.

Tràn khí màng phổi.

Viêm màng ngoài tim co thắt.

MI thành trước lớn.

Giai đoạn cuối bệnh cơ tim giãn.

Bệnh cơ tim thâm nhập - tức là  bệnh cơ tim hạn chế do amyloidosis, sarcoidosis, haemochromatosis.

Xơ cứng bì.

Myxoedema.

Nguyên nhân quan trọng nhất là tràn dịch màng tim lớn / chèn ép, trong đó tạo ra bộ ba của:

Điện áp thấp.

Nhịp tim nhanh.

Điện thế so le.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Tràn dịch màng tim lớn

Tràn dịch màng tim lớn:

Lưu ý sự hiện diện của điện thế so le.

Ví dụ 2

MI thành trước rộng từ trước

MI thành trước rộng từ trước:

Điện áp QRS thấp trong V1 - 6.

Điện tâm đồ này cũng cho thấy sóng T hai pha ở thành trước (hội chứng Wellen), thiếu máu cục bộ cấp tính vùng thành trước.