Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh đường ra thất phải (RVOT)

2013-11-11 02:08 PM
Nhịp tim hơn 100 lần mỗi phút, QRS lớn hơn 120 mili giây, hình thái học LBBB, trục điện tim sang phải, xuống dưới.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Giới thiệu

Nhịp tim nhanh đường ra thất phải (RVOT) là một dạng của VT đơn dạng có nguồn gốc từ đường ra của tâm thất phải hoặc đôi khi từ vòng van ba lá.

Nó thường thấy ở những bệnh nhân không có bệnh tim cấu trúc cơ bản, mặc dù cũng có thể xảy ra trong bối cảnh loạn sản thất phải arrhythmogenic (ARVD).

Đặc điểm chẩn đoán

Nhịp tim > 100 bpm.

QRS > 120 mili giây.

Hình thái học LBBB.

Trục điện tim sang phải / xuống dưới (khoảng 90 độ).

Phân ly nhĩ thất.

Khác tính năng chung của VT, chẳng hạn như nhịp hỗn hợp và nhịp dẫn cũng có thể có mặt.

Nguyên nhân

Nhịp tim nhanh RVOT gắn liền với hai điều kiện:

VT vô căn

Xảy ra trong cấu trúc tim bình thường.

Chiếm khoảng 10% của tất cả các VT.

70% VT vô căn sẽ có hình thái RVOT.

Cơ chế cơ bản c-AMP trung gian hoạt động kích hoạt.

Có thể đáp ứng với adenosine.

Thất phải loạn sản Arrhythmogenic

Bệnh tim di truyền liên quan đến loạn nhịp thất kịch phát và đột tử do tim.

Đặc điểm bệnh lý bởi thay thế fibrô béo của cơ tim thất phải.

RVOT có thể bị kích hoạt ở cả hai nhóm bệnh nhân với catecholamine dư thừa, căng thẳng, và hoạt động thể chất.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Nhịp tim nhanh đường ra thất phải

Nhịp tim nhanh đường ra thất phải:

Rộng nhịp tim nhanh phức bộ rộng.

Hình thái học LBBB.

Trục điện tim xoay dưới (+ 90 độ).

Ví dụ 2

Nhịp tim nhanh đường ra thất phải

Nhịp tim nhanh đường ra thất phải:

Nhịp tim nhanh phức bộ rộng.

Hình thái học LBBB.

Trục điện tim xoay xuống (+ 90 độ).