Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu thất (PVC)

2013-10-21 08:46 PM
Dẫn truyền ngược dòng, mô tả quá trình mà trong đó các xung, được dẫn ngược qua nút nhĩ thất, tạo ra khử cực nhĩ.

Định nghĩa

Nhịp sớm phát sinh từ một điểm ngoài nút xoang trong tâm thất.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhóm của các tế bào điều hòa nhịp tim trên toàn hệ thống dẫn truyền có khả năng khử cực tự phát.

Tỷ lệ khử cực giảm từ trên xuống dưới: nhanh nhất tại nút xoang nhĩ, chậm nhất trong tâm thất.

Xung ngoài nút xoang từ các tế bào điều hòa nhịp tim bên dưới thường bị đàn áp bởi nhiều xung nhanh từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu các tế bào ngoài nút xoang khử cực sớm - trước khi sự xuất hiện của xung xoang tiếp theo - nó có thể "bắt nhịp" các tâm thất, tạo thất co sớm.

Co thắt sớm ("ectopics") được phân loại theo nguồn gốc - nhĩ (PAC), bộ nối (PJCs) hoặc tâm thất (PVC).

Nhịp thất lạc chỗ

Nhịp thất lạc chỗ

Nhịp xuất phát ngoài xoang trong tâm thất bỏ qua hệ thống His-Purkinje và khử cực tâm thất trực tiếp.

Điều này sẽ phá vỡ trình tự bình thường hoạt động của tim, dẫn đến kích hoạt không đồng bộ hai tâm thất.

Các dẫn truyền trong thất chậm trễ tạo ra phức bộ QRS với thời gian kéo dài và hình thái bất thường.

Các đặc điểm điện tâm đồ

PVC có các tính năng sau đây:

QRS rộng (≥ 120 ms) với hình thái bất thường.

Nhịp sớm - tức là xảy ra sớm hơn khởi phát xung nút xoang sau dự kiến.

Đoạn ST nghịch thường và sóng T thay đổi.

Thường theo sau là một khoảng tạm dừng bù.

Dẫn ngược dòng tới tâm nhĩ có thể có hoặc không xảy ra.

"Lỗi nhịp" mô tả một hình tái cực bất thường (thường thấy với block nhánh trái, nhịp nhanh, VT), trong đó đoạn ST và sóng T hướng đối diện với vector chính của phức bộ:

ST chênh xuống và đảo ngược sóng T trong đạo trình với sóng R chiếm ưu thế.

ST chênh lên với sóng T thẳng đứng trong dạo trình với sóng S chiếm ưu thế.

Sự lỗi nhịp thích hợp

Sự lỗi nhịp thích hợp

Với tạm dừng bù đầy đủ, nhịp đập bình thường tiếp theo đến sau một khoảng thời gian bằng gấp đôi RR khoảng thời gian trước đó.

Dẫn truyền ngược dòng mô tả quá trình mà trong đó các xung được dẫn ngược qua nút nhĩ thất, tạo ra khử cực nhĩ. Điều này có thể nhìn thấy trên điện tâm đồ như sóng P ngược, thường xảy ra sau phức bộ QRS.

PVC được cho là "thường xuyên" nếu có nhiều hơn 5 PVC mỗi phút trên điện tâm đồ, hoặc nhiều hơn 10 - 30 mỗi giờ trong quá trình theo dõi.

Phân loại

PVC có thể là:

Một ổ  - Xuất phát từ một điểm ngoài xoang duy nhất, PVC là giống hệt nhau.

Đa ổ  - Xuất phát từ hai hoặc nhiều hơn các ổ ngoài xoang; nhiều hình thái QRS.

Nguồn gốc của mỗi PVC có thể được phân biệt từ hình thái QRS:

PVC phát sinh từ thất phải có hình thái block nhánh trái (sóng S chiếm ưu thế trong V1).

PVC phát sinh từ thất trái có hình thái block nhánh phải (sóng R chiếm ưu thế trong V1).

Hình mẫu

PVC thường xảy ra lặp đi lặp lại trong các mô hình:

Nhịp đôi - cách mỗi nhịp bình thường là một nhịp PVC.

Nhịp ba - cách hai nhịp bình thường là một nhịp PVC.

Nhịp bốn – cách ba nhịp bình thường là một nhịp PVC.

Cặp  - hai PVC liên tiếp.

Bộ ba - ba PVC liên tiếp.

Ý nghĩa lâm sàng

PVC là một hiện tượng điện sinh lý bình thường không thường xuyên đòi hỏi phải kiểm tra hoặc điều trị.

PVC thường xuyên có thể gây hồi hộp và cảm giác tim "bỏ qua một nhịp".

Ở những bệnh nhân với bệnh cơ bản (ví dụ như bệnh tim thiếu máu cục bộ, WPW), PVC có thể kích hoạt sự khởi đầu của nhịp nhanh vào lại - ví dụ như VT, AVNRT / AVRT.

PVC thường xuyên thường là lành tính, ngoại trừ trong bối cảnh của QTc kéo dài, hiện tượng "R trên T"ảnh hưởng đến loạn nhịp thất ác tính như xoắn đỉnh.

Nguyên nhân

PVC thường xuyên hoặc có triệu chứng có thể là do:

Lo lắng.

Cường giao cảm.

Beta-agonists.

Caffeine quá mức.

Hạ kali máu.

Hạ magne máu.

Độc tính Digoxin.

Thiếu máu cục bộ cơ tim.

Ví dụ

PVC đa ổ

Nhịp xoang với PVC hai hình thái khác nhau

Nhịp xoang với PVC hai hình thái khác nhau (mũi tên)

Lưu ý đảo chiều đoạn ST / sóng T.

Tạm dừng và khoảng trước PVC bằng gấp đôi so với khoảng RR trước đó (= tạm dừng bù đầy đủ). 

Ngoại tâm thu thất nhịp đôi

Nhịp xoang với PVC thường xuyên trong hình của ngoại tâm thu thất nhịp đôi

Nhịp xoang với PVC thường xuyên trong hình của ngoại tâm thu thất nhịp đôi

Ngoại tâm thu thất nhịp bốn

Nhịp tim nhanh xoang với PVC thường xuyên trong hình ngoại tâm thu thất nhịp bốn

Nhịp tim nhanh xoang với PVC thường xuyên trong hình ngoại tâm thu thất nhịp bốn

Bài mới nhất

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế