Điện tâm đồ block ba nhánh dẫn truyền điện tim

2015-03-08 07:20 PM
Đối với bệnh nhân với sự kết hợp của block hai nhánh, cộng với block AV độ 1, hoặc 2, thường không thể biết được từ ECG.

Định nghĩa

Block ba nhánh (TFB) đề cập đến sự hiện diện của bệnh ở cả ba nhánh:

Nhánh phải (RBB).

Nhánh trái trước (LAF).

Nhánh trái sau (LPF).

Bó his

Block ba nhánh hoàn toàn và không hoàn toàn

Block ba nhánh có thể không đầy đủ hoặc hoàn chỉnh, tùy thuộc vào việc cả ba nhánh đã hoàn toàn block hay không.

Block ba nhánh không hoàn toàn

Không hoàn toàn ("sắp xảy ra") block ba nhánh có thể được suy ra từ một trong hai mẫu điện tâm đồ:

Block cố định khối hai nhánh với bằng chứng về chậm dẫn truyền trong nhánh còn lại (tức là block AV độ 1 hoặc 2).

Block cố định nhánh phải (tức là RBBB) với block liên tục của hai nhánh khác (tức là xen kẽ LAFB / LPFB).

Block ba nhánh hoàn toàn

Block ba nhánh hoàn toàn tạo ra block AV cấp 3 với các tính năng của  block hai nhánh.

Điều này là bởi vì các nhịp thoát thất thường phát sinh từ các khu vực của một trong hai nhánh trước trái hoặc trái sau (xa nơi block), tạ ra phức hợp QRS với sự xuất hiện của  RBBB  cộng hoặc  LPFB  hoặc  LAFB tương ứng.

Kiểu mẫu của block ba nhánh

Block ba nhánh không đầy đủ

Block hai nhánh + block AV độ 1 (phổ biến nhất).

Block hai nhánh  + block AV độ 2.

RBBB + xen kẽ LAFB / LPFB.

Block ba nhánh hoàn toàn

Block hai nhánh   + block AV độ 3.

Các kiểu hình phổ biến nhất được gọi là "block ba nhánh" là sự kết hợp của block hai nhánh với block AV độ 1.

Đối với bệnh nhân với sự kết hợp của block hai nhánh cộng với block AV độ 1 hoặc 2, thường không thể biết được từ ECG dù block AV là ở nhánh nhỏ hoặc ở mức nút AV.

Ý nghĩa lâm sàng

Block ba nhánh không đầy đủ có thể tiến triển thánh block tim hoàn toàn, mặc dù nguy cơ chung là thấp.

Bệnh nhân có biểu hiện ngất và có ECG cho thấy block ba nhánh hoàn toàn thường cần phải được nhận vào viện vì có thể đang có đợt block tim hoàn toàn. Một số bệnh nhân sẽ cần dùng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Nguyên nhân chính

Bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Tăng huyết áp.

Hẹp động mạch chủ.

Nhồi máu cơ tim thành trước.

Bệnh thoái hóa chính của hệ thống dẫn truyền (bệnh Lev Lenegre).

Bệnh tim bẩm sinh.

Tăng kali máu.

Ngộ độc digoxin. 

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Block ba nhánh không hoàn toàn

Block ba nhánh không hoàn toàn:

Block nhánh trái trước.

Trục lệch trái (block trước trái).

Block AV độ 1.

Ví dụ 2

Block ba nhánh không hoàn toàn

Block ba nhánh không hoàn toàn:

Block nhánh trái trước.

Trục lệch trái (block trước trái).

Block AV độ 1. 

Ví dụ 3

Block ba nhánh không hoàn toàn

Block ba nhánh hoàn toàn:

Block nhánh trái trước.

Trục lệch trái.

Block AV độ 3.