Điện tâm đồ chẩn đoán chậm dẫn truyền trong thất (QRS rộng)

2013-10-02 09:55 PM

Phổ biến nhất là do block nhánh hoặc phì đại thất trái. Nguyên nhân quan trọng nhất đe dọa tính mạng của QRS mở rộng là tăng kali máu và ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Định nghĩa

Thời gian QRS > 100 ms trong sự hiện diện của nhịp trên thất.

Phổ biến nhất là do block nhánh hoặc phì đại thất trái.

Nguyên nhân quan trọng nhất đe dọa tính mạng của QRS mở rộng là tăng kali máu và ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Nguyên nhân

Block bó nhánh

Block nhánh trái trước.

Block nhánh trái sau.

Block nhánh trái.

Block nhánh phải.

Block hai nhanh.

Block ba nhánh.

Thất phì đại và giãn

Phì đại thất trái.

Phì đại thất phải.

Phì đại hai thất.

Bệnh cơ tim giãn.

Bất thường điện giải

Tăng kali máu.

Độc tố

Ngộ độc chặn kênh natri (ví dụ như quá liều TCA) - QRS rộng cộng với sóng R' dương trong aVR.

Tiền kích thích

Hội chứng Wolff-Parkinson-White - QRS rộng cộng với sóng delta.

Bệnh lý tim mạch Arrhythmogenic

Hội chứng Brugada  - QRS mở rộng cục bộ trong V1 - 2 với hình thái học RBBB.

Loạn sản Arrhythmogenic phải thất (AVRD)  - QRS mở rộng cục bộ trong V1 - 2 cộng với sóng epsilon và dấu hiệu biến đổi của phì đại tâm thất phải.

iVCD "Không đặc trưng"

Không do bất kỳ nguyên nhân trên - Trước khi thực hiện chẩn đoán này, hãy chắc chắn kiểm tra nồng độ kali trong huyết thanh và rà soát điện tâm đồ cho bất kỳ dấu hiệu ngộ độc TCA.

Chẩn đoán phân biệt

Nhịp tim nhanh thất.

Nhịp tự thất gia tốc.

Nhịp thoát thất.

Nhịp tâm thất.