Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất phải (RVH)

2013-10-29 09:11 PM
Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH, trong sự hiện diện của RBBB, các tiêu chuẩn điện áp.

Các đặc điểm điện tâm đồ

Tiêu chuẩn chẩn đoán

Trục điện tim lệch phải 110 ° hoặc hơn.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (> tỷ lệ 7mm cao hoặc R / S> 1).

Sóng S ưu thế trong V5 hoặc V6 (sâu > 7mm hoặc tỷ lệ R / S <1).

Thời gian QRS < 120ms (tức là thay đổi không phải do RBBB).

Tiêu chí hỗ trợ

Phì đại tâm nhĩ phải (P pulmonale).

Tăng tải khối lượng thất phải = ST chênh xuống / sóng T đảo ngược ở đạo trình trước tim phải (V1-4) và dưới (II, III, aVF).

S1 S2 S3 = trục điện tim lệch phải xa với sóng S chiếm ưu thế trong đạo trình I, II và III.

Sóng S sâu của các đạo trình bên (I, aVL, V5 - V6).

Bất thường khác gây ra bởi RVH 

Block nhánh phải (hoàn toàn hay không hoàn toàn).

Chú ý. Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH trong sự hiện diện của RBBB;. Các tiêu chuẩn điện áp, tiêu chuẩn này không áp dụng. Tuy nhiên, sự có mặt của RBBB hoàn toàn / không hoàn toàn với sóng R cao ở V1, trục lệch phải 110 ° trở lên và tiêu chí hỗ trợ (ví dụ như hình căng RV hoặc P pulmonale) sẽ được coi là gợi ý RVH.

Nguyên nhân

Tăng áp phổi.

Hẹp van hai lá.

Thuyên tắc phổi.

Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale).

Bệnh tim bẩm sinh (ví dụ như tứ chứng Fallot, hẹp động mạch phổi)

Bệnh cơ tim thất phải Arrhythmogenic.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Điển hình của RVH

Điển hình của RVH:

Lệch trục phải (150 độ).

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm sâu, tỷ lệ R / S <1).

Hình căng tâm thất phải với ST chênh xuống và đảo ngược sóng T trong V1 - 4. 

Ví dụ 2

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa:

Lệch trục phải.

P phế - sóng P lên đỉnh trong DII > 2,5 mm.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm, tỷ lệ R / S < 1).

Hình căng tâm thất phải trong V1 - 3. 

Ví dụ 3

RVH ở người lớn

Lệch trục phải (150 độ).

P pulmonale (sóng P trong DII > 2,5 mm).

RBBB không hoàn toàn.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Ví dụ 4

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic:

Lệch trục phải.

Tỷ lệ R / S trong V1 > 1.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt