Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất phải (RVH)

2013-10-29 09:11 PM
Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH, trong sự hiện diện của RBBB, các tiêu chuẩn điện áp.

Các đặc điểm điện tâm đồ

Tiêu chuẩn chẩn đoán

Trục điện tim lệch phải 110 ° hoặc hơn.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (> tỷ lệ 7mm cao hoặc R / S> 1).

Sóng S ưu thế trong V5 hoặc V6 (sâu > 7mm hoặc tỷ lệ R / S <1).

Thời gian QRS < 120ms (tức là thay đổi không phải do RBBB).

Tiêu chí hỗ trợ

Phì đại tâm nhĩ phải (P pulmonale).

Tăng tải khối lượng thất phải = ST chênh xuống / sóng T đảo ngược ở đạo trình trước tim phải (V1-4) và dưới (II, III, aVF).

S1 S2 S3 = trục điện tim lệch phải xa với sóng S chiếm ưu thế trong đạo trình I, II và III.

Sóng S sâu của các đạo trình bên (I, aVL, V5 - V6).

Bất thường khác gây ra bởi RVH 

Block nhánh phải (hoàn toàn hay không hoàn toàn).

Chú ý. Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH trong sự hiện diện của RBBB;. Các tiêu chuẩn điện áp, tiêu chuẩn này không áp dụng. Tuy nhiên, sự có mặt của RBBB hoàn toàn / không hoàn toàn với sóng R cao ở V1, trục lệch phải 110 ° trở lên và tiêu chí hỗ trợ (ví dụ như hình căng RV hoặc P pulmonale) sẽ được coi là gợi ý RVH.

Nguyên nhân

Tăng áp phổi.

Hẹp van hai lá.

Thuyên tắc phổi.

Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale).

Bệnh tim bẩm sinh (ví dụ như tứ chứng Fallot, hẹp động mạch phổi)

Bệnh cơ tim thất phải Arrhythmogenic.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Điển hình của RVH

Điển hình của RVH:

Lệch trục phải (150 độ).

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm sâu, tỷ lệ R / S <1).

Hình căng tâm thất phải với ST chênh xuống và đảo ngược sóng T trong V1 - 4. 

Ví dụ 2

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa:

Lệch trục phải.

P phế - sóng P lên đỉnh trong DII > 2,5 mm.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm, tỷ lệ R / S < 1).

Hình căng tâm thất phải trong V1 - 3. 

Ví dụ 3

RVH ở người lớn

Lệch trục phải (150 độ).

P pulmonale (sóng P trong DII > 2,5 mm).

RBBB không hoàn toàn.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Ví dụ 4

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic:

Lệch trục phải.

Tỷ lệ R / S trong V1 > 1.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).