Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất phải (RVH)

2013-10-29 09:11 PM
Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH, trong sự hiện diện của RBBB, các tiêu chuẩn điện áp.

Các đặc điểm điện tâm đồ

Tiêu chuẩn chẩn đoán

Trục điện tim lệch phải 110 ° hoặc hơn.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (> tỷ lệ 7mm cao hoặc R / S> 1).

Sóng S ưu thế trong V5 hoặc V6 (sâu > 7mm hoặc tỷ lệ R / S <1).

Thời gian QRS < 120ms (tức là thay đổi không phải do RBBB).

Tiêu chí hỗ trợ

Phì đại tâm nhĩ phải (P pulmonale).

Tăng tải khối lượng thất phải = ST chênh xuống / sóng T đảo ngược ở đạo trình trước tim phải (V1-4) và dưới (II, III, aVF).

S1 S2 S3 = trục điện tim lệch phải xa với sóng S chiếm ưu thế trong đạo trình I, II và III.

Sóng S sâu của các đạo trình bên (I, aVL, V5 - V6).

Bất thường khác gây ra bởi RVH 

Block nhánh phải (hoàn toàn hay không hoàn toàn).

Chú ý. Không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc chẩn đoán RVH trong sự hiện diện của RBBB;. Các tiêu chuẩn điện áp, tiêu chuẩn này không áp dụng. Tuy nhiên, sự có mặt của RBBB hoàn toàn / không hoàn toàn với sóng R cao ở V1, trục lệch phải 110 ° trở lên và tiêu chí hỗ trợ (ví dụ như hình căng RV hoặc P pulmonale) sẽ được coi là gợi ý RVH.

Nguyên nhân

Tăng áp phổi.

Hẹp van hai lá.

Thuyên tắc phổi.

Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale).

Bệnh tim bẩm sinh (ví dụ như tứ chứng Fallot, hẹp động mạch phổi)

Bệnh cơ tim thất phải Arrhythmogenic.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Điển hình của RVH

Điển hình của RVH:

Lệch trục phải (150 độ).

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm sâu, tỷ lệ R / S <1).

Hình căng tâm thất phải với ST chênh xuống và đảo ngược sóng T trong V1 - 4. 

Ví dụ 2

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa

RVH ở người lớn với tứ chứng Fallot chưa sửa chữa:

Lệch trục phải.

P phế - sóng P lên đỉnh trong DII > 2,5 mm.

Sóng R chiếm ưu thế trong V1 (chiều cao > 7 mm, tỷ lệ R / S > 1).

Sóng S ưu thế trong V6 (sâu > 7 mm, tỷ lệ R / S < 1).

Hình căng tâm thất phải trong V1 - 3. 

Ví dụ 3

RVH ở người lớn

Lệch trục phải (150 độ).

P pulmonale (sóng P trong DII > 2,5 mm).

RBBB không hoàn toàn.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Ví dụ 4

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic

Phì đại thất phải ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải arrhythmogenic:

Lệch trục phải.

Tỷ lệ R / S trong V1 > 1.

Hình căng tâm thất phải với T đảo ngược và ST chênh xuống trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Bài xem nhiều nhất

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping lớn hơn 0,5 mm tại điểm J trong lớn hơn 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 đến 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu, và bề mặt để duy trì, tức là giãn tâm nhĩ trái.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng, hoặc của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon, độ sâu sóng S ở V1 và chiều cao sóng R cao nhất trong V5 và V6 lớn hơn 35 mm.