Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 tỷ lệ cố định

2013-09-24 04:34 PM

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ cố định của sóng P / phức bộ QRS (ví dụ như 2:1, 3:1, 4:1). Block  tỷ lệ nhất định có thể là hậu quả của một trong hai Mobitz I hoặc Mobitz II.

Định nghĩa

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ cố định của sóng P / phức bộ QRS (ví dụ như 2:1, 3:1, 4:1).

Block  tỷ lệ nhất định có thể là hậu quả của một trong hai Mobitz I hoặc Mobitz II.

Ví dụ

Block AV 02:01

Block AV 02:01

Tần số nhĩ là khoảng 75 bpm.

Tần số thất khoảng 38 bpm.

Sóng P không dẫn được chồng vào cuối mỗi làn sóng T.

Block AV 03:01

Block AV 03:01

Tần số nhĩ (mũi tên màu tím) khoảng 90 bpm.

Tần số thất khoảng 30 bpm.

Chú ý sóng P thứ ba hầu như hoàn toàn bị che dấu trong làn sóng T.

Mobitz I hoặc Mobitz II

Không phải là luôn luôn có thể xác định các loại rối loạn dẫn truyền tạo ra một block có  tỷ lệ cố định, mặc dù các đầu mối có thể có mặt.

Mobitz I có nhiều khả năng để tạo ra phức bộ QRS hẹp như block được đặt ở cấp độ của nút nhĩ thất. Đây là loại block tỷ lệ cố định có xu hướng cải thiện với atropine và có tiên lượng tổng thể lành tính hơn.

Mobitz II thường tạo ra phức bộ QRS rộng, vì nó thường xảy ra trong bối cảnh LBBB trước đó hoặc block hai nhánh. Đây là loại block tỷ lệ cố định có xu hướng xấu đi với atropine và có nhiều khả năng tiến triển thành block Av cấp 3 hoặc suy tâm thu.

Tuy nhiên, sự khác biệt này không phải là không thể sai lầm. Trong khoảng 25% các trường hợp Mobitz II, block nằm ở nhánh của bó his, tạo ra một phức bộ QRS hẹp. Hơn nữa, Mobitz I có thể xảy ra trong sự hiện diện của một block nhánh từ trước hoặc chậm trễ dẫn truyền trong thất, tạo ra một phức bộ QRS rộng.

Chỉ một cách chắc chắn là quan sát bệnh nhân một khoảng thời gian (ví dụ theo dõi monitor, một dải nhịp dài, ECG nối tiếp) và quan sát những gì sẽ xảy ra với khoảng PR. Thông thường, thời gian của block tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 sẽ xen kẽ với nhiều Wenckebach đặc thù hoặc các Mobitz II.