Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 tỷ lệ cố định

2013-09-24 04:34 PM

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ cố định của sóng P / phức bộ QRS (ví dụ như 2:1, 3:1, 4:1). Block  tỷ lệ nhất định có thể là hậu quả của một trong hai Mobitz I hoặc Mobitz II.

Định nghĩa

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ cố định của sóng P / phức bộ QRS (ví dụ như 2:1, 3:1, 4:1).

Block  tỷ lệ nhất định có thể là hậu quả của một trong hai Mobitz I hoặc Mobitz II.

Ví dụ

Block AV 02:01

Block AV 02:01

Tần số nhĩ là khoảng 75 bpm.

Tần số thất khoảng 38 bpm.

Sóng P không dẫn được chồng vào cuối mỗi làn sóng T.

Block AV 03:01

Block AV 03:01

Tần số nhĩ (mũi tên màu tím) khoảng 90 bpm.

Tần số thất khoảng 30 bpm.

Chú ý sóng P thứ ba hầu như hoàn toàn bị che dấu trong làn sóng T.

Mobitz I hoặc Mobitz II

Không phải là luôn luôn có thể xác định các loại rối loạn dẫn truyền tạo ra một block có  tỷ lệ cố định, mặc dù các đầu mối có thể có mặt.

Mobitz I có nhiều khả năng để tạo ra phức bộ QRS hẹp như block được đặt ở cấp độ của nút nhĩ thất. Đây là loại block tỷ lệ cố định có xu hướng cải thiện với atropine và có tiên lượng tổng thể lành tính hơn.

Mobitz II thường tạo ra phức bộ QRS rộng, vì nó thường xảy ra trong bối cảnh LBBB trước đó hoặc block hai nhánh. Đây là loại block tỷ lệ cố định có xu hướng xấu đi với atropine và có nhiều khả năng tiến triển thành block Av cấp 3 hoặc suy tâm thu.

Tuy nhiên, sự khác biệt này không phải là không thể sai lầm. Trong khoảng 25% các trường hợp Mobitz II, block nằm ở nhánh của bó his, tạo ra một phức bộ QRS hẹp. Hơn nữa, Mobitz I có thể xảy ra trong sự hiện diện của một block nhánh từ trước hoặc chậm trễ dẫn truyền trong thất, tạo ra một phức bộ QRS rộng.

Chỉ một cách chắc chắn là quan sát bệnh nhân một khoảng thời gian (ví dụ theo dõi monitor, một dải nhịp dài, ECG nối tiếp) và quan sát những gì sẽ xảy ra với khoảng PR. Thông thường, thời gian của block tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 sẽ xen kẽ với nhiều Wenckebach đặc thù hoặc các Mobitz II.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao