Điện tâm đồ chẩn đoán suy giáp

2013-10-02 07:25 PM

Đây là điện tâm đồ của một người đàn ông 79 tuổi, trong ICU với tình trạng hôn mê, hạ thân nhiệt, nhịp tim chậm nghiêm trọng và hạ huyết áp.

Các bất thường điện tâm đồ

Suy giáp nặng (myxoedema) gây ra bộ ba:

Nhịp tim chậm.

Điện áp QRS thấp.

Sóng ST rộng đảo ngược (thường không có ST chênh).

Thay đổi điện tâm đồ khác có thể được nhìn thấy bao gồm:

QT kéo dài.

Block AV độ 1.

Chậm trễ dẫn truyền trong thất.

Cơ chế

Thay đổi điện tâm đồ có thể là thứ phát:

Chất lắng đọng Myxoedematous của mô liên kết trong cơ tim.

Giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm.

Giảm mức độ thyroxine tác động lên cơ tim (tức là giảm inotropy / chronotropy).

Ví dụ ECG

Ví dụ 1 - Hôn mê suy giáp nặng

Hôn mê suy giáp nặng

Đây là điện tâm đồ của một người đàn ông 79 tuổi, trong ICU với tình trạng hôn mê, hạ thân nhiệt, nhịp tim chậm nghiêm trọng và hạ huyết áp.

TSH nâng lên rõ rệt với không thể phát hiện T4.

Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim chậm được đánh dấu (30 phút) với điện áp QRS thấp (đặc biệt là trong các chuyển đạo chi) và sóng T đảo ngược phổ biến, điển hình của suy giáp nghiêm trọng.

Ví dụ 2 – Suy giáp hôn mê (sau khi điều trị)

Suy giáp hôn mê (sau khi điều trị)

Điện tâm đồ của cùng bệnh nhân sau một thời gian ngắn khi bắt đầu thay thế hormon tuyến giáp T3 và T4 tĩnh mạch.

Nhịp tim đã bình thường và sóng T đảo ngược đã được sửa chữa.

Điện áp thấp của các chuyển đạo chi vẫn còn và có thể do suy giáp xâm nhập cơ tim.

Ví dụ 3 - suy giáp

Suy giáp

Một ví dụ khác điện áp QRS thấp do suy giáp.