Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

2013-09-23 03:40 PM

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC.

Định nghĩa

Một nhịp sớm phát sinh từ ổ ngoài nút xoang trong tâm nhĩ.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhóm các tế bào thực hiện điều hòa nhịp tim trên toàn hệ thống có khả năng khử cực tự phát.

Tỷ lệ khử cực giảm từ trên xuống dưới: nhanh nhất tại nút xoang nhĩ, chậm nhất trong tâm thất.

Xung lạc chỗ từ nơi tạo nhịp thường bị đàn áp bởi nhiều xung nhanh từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu nơi ngoài xoang khử cực sớm - trước khi sự xuất hiện của xung xoang tiếp theo - nó có thể "bắt nhịp" tâm thất, tạo ra co sớm.

Co sớm ("ectopics") được phân loại theo nguồn gốc của nó - nhĩ (PAC), nối (PJCs) hoặc tâm thất (PVC).

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Ổ lạc chỗ trong tâm nhĩ

Những phát sinh từ mô tạo nhịp ngoài xoang trong tâm nhĩ.

Có sóng P bất thường, thường theo sau một QRS bình thường.

Các tính năng điện tâm đồ

PAC có các tính năng sau:

Bất thường (không xoang) sóng P được theo sau bởi một phức hợp QRS.

Sóng P thường có một hình thái khác nhau và trục sóng P xoang.

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra "đỉnh" hay " bướu lạc đà " xuất hiện - nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC.

PACs phát sinh gần nút nhĩ thất ("nhĩ thấp" ectopics) kích hoạt ngược lại tâm nhĩ, tạo ra sóng P ngược với một khoảng thời gian PR tương đối ngắn ≥ 120 ms (khoảng PR <120 ms được phân loại như PJC).

PACs đạt tới nút xoang có thể làm khử cực nó, làm cho nút xoang "thiết lập lại" - kết quả này trong một khoảng thời gian dài hơn bình thường trước khi nhịp xoang tiếp theo đến ("tạm dừng sau tâm thu"). Không giống như PVCs, tạm dừng này là không bình đẳng mà tăng gấp đôi khoảng thời gian RR trước đó (tức là không phải là "tạm dừng bù đầy đủ").

PACs đến sớm trong chu kỳ có thể được tiến hành khác thường, thường là với hình thái RBBB (các nhánh bên phải có một khoảng thời gian dài ức chế hơn bên trái). Chúng có thể được phân biệt với các PVCs bởi sự hiện diện của một làn sóng P trước đó.

Tương tự như vậy, PACs đến rất sớm trong chu kỳ có thể không được thực hiện tất cả đến tâm thất. Trong trường hợp này, sẽ thấy một làn sóng P bất thường không theo sau bởi phức bộ QRS ("bị chặn PAC"). Nó thường được theo sau bởi khoảng tạm dừng bù như các xoang nút lặp lại.

Phân loại

PAC có thể là:

Một điểm  - Xuất phát từ một ổ lạc chỗ duy nhất, mỗi PAC giống hệt nhau.

Đa ổ  - Xuất phát từ hai hoặc nhiều hơn các ổ lạc chỗ; nhiều hình thái sóng P.

Hình mẫu

PAC thường xảy ra lặp đi lặp lại trong các mô hình:

Nhip đôi  - một nhịp bình thường gặp một nhịp đập khác PAC.

Nhịp ba  - mỗi ba nhịp là một PAC.

Nhịp bốn  - mỗi bốn nhịp đập là một PAC.

Cặp  - hai PAC liên tiếp.

Bộ ba  - ba PAC liên tiếp.

Ý nghĩa lâm sàng

PAC là một hiện tượng điện sinh lý bình thường nó thường không đòi hỏi phải điều tra hoặc điều trị.

PAC thường xuyên có thể gây hồi hộp và cảm giác tim "bỏ qua một nhịp".

Ở những bệnh nhân với thiên hướng cơ bản (ví dụ như mở rộng tâm nhĩ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, WPW), PAC có thể kích hoạt cho sự khởi đầu của loạn nhịp nhanh vòng vào lại - ví dụ như AF, cuồng động nhĩ, AVNRT, AVRT.

Nguyên nhân

PAC thường xuyên hoặc có triệu chứng có thể xảy ra do:

Lo lắng.

Giao cảm.

Beta-agonist.

Caffeine quá mức.

Hạ kali máu.

Hypomagnesaemia.

Độc tính Digoxin.

Thiếu máu cục bộ cơ tim.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Dải nhịp này hiển thị các hình điển hình của PAC thường xuyên

Dải nhịp này hiển thị các hình điển hình của PAC thường xuyên (mũi tên) cách nhau bởi khoảng sau tạm dừng tâm thu. 

Ví dụ 2

Block PAC

Block PAC:

PAC ẩn trong sự xuất hiện đỉnh của sóng T (vòng tròn).

PAC không theo sau bởi một phức bộ QRS, chỉ ra rằng nó đã không được truyền đến tâm thất ("block PAC").

Tiếp sau đó là một khoảng dừng bù.

Ví dụ 3

PACs bình thường và dẫn truyền dị thường

PACs bình thường và dẫn truyền dị thường:

PAC dị thường, nhìn thấy tốt nhất trong aVL và aVF (vòng tròn).

Điều này có thể bị nhầm lẫn với một ngoại tâm thu thất - tuy nhiên, trước nó là rõ ràng bởi một sóng P bất thường.

PAC bình thường cũng có mặt trên dải nhịp điệu (vòng tròn).

Chú ý. Dải nhịp không được ghi lại cùng một lúc.