Các dạng sóng Q của điện tâm đồ

2013-09-12 11:06 PM

Trường hợp không có sóng nhỏ Q vách ngăn trong chuyển đạo V5, 6 cần được xem xét là bất thường, Sóng Q vắng mặt trong V5, 6 phổ biến nhất do LBBB.

Một sóng Q bất kỳ là sóng có độ lệch âm đi trước một sóng R.

Một sóng Q bất kỳ là sóng có độ lệch âm đi trước một sóng R

Sóng Q bình thường

Sóng Q bình thường trong chuyển đạo V6

Sóng Q bình thường trong chuyển đạo V6

Nguồn gốc của sóng Q

Sóng Q đại diện cho khử cực (depolarisation) bình thường từ trái sang phải của vách ngăn

Sóng Q "vách ngăn" nhỏ thường thấy của các chuyển đạo bên trái (I, aVL, V5 và V6).

Sóng Q trong các chuyển đạo khác nhau

Sóng Q nhỏ là bình thường trong hầu hết các chuyển đạo.

Sóng Q sâu hơn (> 2 mm) có thể được nhìn thấy trong DIII và aVR như một biến thể bình thường.

Trong những trường hợp bình thường, sóng Q không được nhìn thấy của các chuyển đạo bên phải (V1 - 3).

Sóng Q bệnh lý

Sóng Q được xem là bệnh lý nếu:

> 40 ms (1 mm) rộng.

> 2 mm sâu.

> 25% độ sâu của QRS.

Thấy trong chuyển đạo V1 - 3.

Sóng Q bệnh lý thường chỉ ra nhồi máu cơ tim hiện tại hoặc trước đó.

Chẩn đoán phân biệt

Nhồi máu cơ tim.

Bệnh cơ tim - phì đại (HOCM), bệnh cơ tim thâm nhập.

Tim xoay - cực xoay chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Lỗi vị trí chuyển đạo - ví dụ như chuyển đạo chi trên được đặt ở chi dưới.

Ví Dụ:

Sóng Q sâu (II, III, aVF) với ST chênh lên do MI cấp

Sóng Q sâu (II, III, aVF) với ST chênh lên do MI cấp.

Sóng Q sâu (II, III, aVF) với đảo ngược sóng T do MI trước đây

Sóng Q sâu (II, III, aVF) với đảo ngược sóng T do MI trước đây.

Sóng Q thành bên (I, aVL) với ST chênh lên do MI cấp.

Sóng Q thành bên (I, aVL) với ST chênh lên do MI cấp.

Sóng Q thành bên (V5-6) với sóng T phẳng do MI trước đây.

Sóng Q thành bên (V5-6) với sóng T phẳng do MI trước đây.

Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với ST chênh lên do MI cấp.

Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với ST chênh lên do MI cấp.

Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với sóng T đảo ngược do MI gần đây

Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với sóng T đảo ngược do MI gần đây.

Mất sóng Q bình thường

Trường hợp không có sóng nhỏ Q (vách ngăn) trong chuyển đạo V5 - 6 cần được xem xét là bất thường.

Sóng Q vắng mặt trong V5 - 6 phổ biến nhất do LBBB.

Bài mới nhất

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp hệ viền (Limbic)

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp trán trước

Giải phẫu chức năng của khu liên hợp vỏ não

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA