Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) hai tâm nhĩ

2013-09-17 12:34 PM

Chẩn đoán phì đại hai tâm nhĩ đòi hỏi tiêu chuẩn LAE và RAE được đáp ứng trong DII, V1 hoặc một sự kết hợp của các chuyển đạo khác.

Định nghĩa

Phì đại hai tâm nhĩ được chẩn đoán khi tiêu chuẩn cho cả hai bên tâm nhĩ phải và bên trái phì đại có mặt trên cùng một điện tâm đồ.

Sóng P phổ biến trong đạo trình DII và V1 với phì đại tâm nhĩ phải, trái và hai tâm nhĩ, được tóm tắt trong sơ đồ sau:

Sóng P phổ biến trong đạo trình DII và V1 với phì đại tâm nhĩ phải, trái và hai tâm nhĩ

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Chẩn đoán phì đại hai tâm nhĩ đòi hỏi tiêu chuẩn LAE và RAE được đáp ứng trong DII, V1 hoặc một sự kết hợp của các chuyển đạo khác.

Trong chuyển đạo DII:

Nứt đôi sóng P với:

Biên độ ≥ 2,5 mm và

Thời gian ≥ 120 ms.

Trong chuyển đạo V1:

Sóng P hai pha với:

Vị trí khởi đâu lệch ưu thế dương ≥ 1.5mm chiều cao và

Vị trí cuối lệch ưu thế âm ≥ 1mm chiều sâu và

Vị trí cuối lệch ưu thế âm ≥ 40 ms thời gian.

Tiêu chí kết hợp:

P sóng lệch ưu thế dương ≥ 1,5 mm trong chuyển đạo V1 hay V2 và

Sóng P đã ghi với thời gian > 120 ms trong đạo trình chi, V5 hoặc V6.

Nguyên nhân

Sự kết hợp của phì đại tâm nhĩ cả hai bên trái và phải.

Phì đại tâm nhĩ phải:

Tăng huyết áp phổi  do:

Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale).

Hẹp van ba lá.

Bệnh tim bẩm sinh (hẹp động mạch phổi, tứ chứng Fallot).

Tăng huyết áp phổi tiên phát.

Phì đại tâm nhĩ trái:

Bệnh van tim.

Bệnh van động mạch chủ.

Tăng huyết áp.

Hẹp động mạch chủ.

Bất van hai lá.

Cơ tim phì đại (HOCM).

Ví dụ ECG

Ví dụ 1:

Phì đại hai tâm nhĩ do bệnh cơ tim vô căn

Phì đại hai tâm nhĩ do bệnh cơ tim vô căn:

Sóng P hai pha trong V1 với một độ lệch dương rất cao (gần 3 mm chiều cao) và độ lệch âm sâu (> 1 mm) và rộng (> 40 ms).

Ví dụ 2:

Phì đại hai tâm nhĩ

Phì đại hai tâm nhĩ:

Sóng P trong DII cao (> 2,5 mm) và rộng (> 120 ms).

Sóng P trong V2 cao (> 1,5 mm), trong khi phần âm cuối của V1 sâu (> 1mm) và rộng (> 40 ms).