Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu bộ nối (PJC)

2013-10-03 01:08 PM
Co thắt sớm được phân loại theo nguồn gốc của nó, nhĩ, bộ nối, hoặc tâm thất, những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất.

Định nghĩa

Một nhịp sớm phát sinh từ một vùng lạc chỗ tập trung tiếp giáp trong AV.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhóm của các tế bào điều hòa nhịp tim trên toàn hệ thống dẫn truyền có khả năng khử cực tự phát.

Tỷ lệ khử cực giảm từ trên xuống dưới: nhanh nhất tại nút xoang nhĩ, chậm nhất trong tâm thất.

Xung tạo nhịp lạc chỗ bổ xung thường bị đàn áp bởi nhiều xung nhanh từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu khử cực sớm - trước khi xuất hiện của xung xoang tiếp theo - nó có thể "bắt" các tâm thất, tạo ra co sớm.

Co thắt sớm ("ectopics") được phân loại theo nguồn gốc của nó - nhĩ (PAC), bộ nối (PJCs) hoặc tâm thất (PVC).

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhịp lạc chỗ bộ nối

Nhịp lạc chỗ bộ nối ít phổ biến hơn PAC hoặc PVC.

Những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất, do đó tâm thất thường kích hoạt bình thường.

Các tính năng của điện tâm đồ

PJCs có các tính năng sau đây:

Phức bộ QRS hẹp, hoặc là (1) không có sóng P trước đó hoặc (2) trước bởi một sóng P bất thường với một khoảng PR <120 ms ("ngược dòng" sóng P thường đảo ngược trong đạo trình II, III, aVF).

Xảy ra sớm hơn so với dự kiến của xung nút xoang kế tiếp.

Theo sau là một khoảng tạm dừng đền bù.

PJCs đến sớm trong chu kỳ có thể được dẫn truyền khác thường, phổ biến nhất với hình thái RBBB.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Ngược dòng sóng P

Ví dụ ECG

Xuất hiện điển hình PJCs:

Xuất hiện điển hình PJCs:

Phức hợp QRS sớm mà không có sóng P trước đó.

Hình thái QRS rất giống với phức hợp xoang.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao