Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu bộ nối (PJC)

2013-10-03 01:08 PM
Co thắt sớm được phân loại theo nguồn gốc của nó, nhĩ, bộ nối, hoặc tâm thất, những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất.

Định nghĩa

Một nhịp sớm phát sinh từ một vùng lạc chỗ tập trung tiếp giáp trong AV.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhóm của các tế bào điều hòa nhịp tim trên toàn hệ thống dẫn truyền có khả năng khử cực tự phát.

Tỷ lệ khử cực giảm từ trên xuống dưới: nhanh nhất tại nút xoang nhĩ, chậm nhất trong tâm thất.

Xung tạo nhịp lạc chỗ bổ xung thường bị đàn áp bởi nhiều xung nhanh từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu khử cực sớm - trước khi xuất hiện của xung xoang tiếp theo - nó có thể "bắt" các tâm thất, tạo ra co sớm.

Co thắt sớm ("ectopics") được phân loại theo nguồn gốc của nó - nhĩ (PAC), bộ nối (PJCs) hoặc tâm thất (PVC).

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhịp lạc chỗ bộ nối

Nhịp lạc chỗ bộ nối ít phổ biến hơn PAC hoặc PVC.

Những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất, do đó tâm thất thường kích hoạt bình thường.

Các tính năng của điện tâm đồ

PJCs có các tính năng sau đây:

Phức bộ QRS hẹp, hoặc là (1) không có sóng P trước đó hoặc (2) trước bởi một sóng P bất thường với một khoảng PR <120 ms ("ngược dòng" sóng P thường đảo ngược trong đạo trình II, III, aVF).

Xảy ra sớm hơn so với dự kiến của xung nút xoang kế tiếp.

Theo sau là một khoảng tạm dừng đền bù.

PJCs đến sớm trong chu kỳ có thể được dẫn truyền khác thường, phổ biến nhất với hình thái RBBB.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Ngược dòng sóng P

Ví dụ ECG

Xuất hiện điển hình PJCs:

Xuất hiện điển hình PJCs:

Phức hợp QRS sớm mà không có sóng P trước đó.

Hình thái QRS rất giống với phức hợp xoang.

Bài xem nhiều nhất

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping lớn hơn 0,5 mm tại điểm J trong lớn hơn 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 đến 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu, và bề mặt để duy trì, tức là giãn tâm nhĩ trái.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng, hoặc của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon, độ sâu sóng S ở V1 và chiều cao sóng R cao nhất trong V5 và V6 lớn hơn 35 mm.