Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) tâm nhĩ trái

2013-09-16 05:24 PM

LAE tạo ra sóng P rộng, nứt đôi hai đỉnh trong chuyển đạo DII (P mitrale ) và giãn rộng và giảm xuống phần cuối của sóng P trong V1.

Phì đại tâm nhĩ trái (LAE) là do áp lực, khối lượng quá tải của tâm nhĩ trái.

Nó thường là tiền thân của rung nhĩ.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

LAE tạo ra sóng P rộng, nứt đôi hai đỉnh trong chuyển đạo DII (P mitrale ) và giãn rộng và giảm xuống phần cuối của sóng P trong V1.

Tiêu chuẩn chẩn đoán như sau:

Trong DII:

Nứt đôi sóng P với > 40 ms giữa hai đỉnh.

Tổng thời gian sóng P > 110 ms.

Và trong V1:

Sóng P hai pha với giãn rộng và giảm xuống phần cuối > 40 ms.

Sóng P hai pha với giãn rộng và giảm xuống phần cuối > 1mm chiều sâu.

Nguyên nhân

Cổ điển nhìn thấy với hẹp van hai lá, nhĩ phì đại đơn độc.

Tăng huyết áp hệ thống kết hợp với phì đại thất trái.

Hẹp động mạch chủ kết hợp với phì đại thất trái.

Thiểu sản van hai lá kết hợp với phì đại thất trái.

Cơ tim phì đại kết hợp với phì đại thất trái.

Ví dụ

Sóng P rộng (> 110ms), nứt đôi P trong DII (P mitrale) với > 40ms giữa các đỉnh

Sóng P rộng (> 110ms), nứt đôi P trong DII (P mitrale) với > 40ms giữa các đỉnh

Sóng P với thời gian phần cuối > 40 ms trong V1

Sóng P với thời gian phần cuối > 40 ms trong V1

Sóng P với chiều sâu phần cuối > 1mm trong V1

Sóng P với chiều sâu phần cuối > 1mm trong V1