Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) tâm nhĩ trái

2013-09-16 05:24 PM

LAE tạo ra sóng P rộng, nứt đôi hai đỉnh trong chuyển đạo DII (P mitrale ) và giãn rộng và giảm xuống phần cuối của sóng P trong V1.

Phì đại tâm nhĩ trái (LAE) là do áp lực, khối lượng quá tải của tâm nhĩ trái.

Nó thường là tiền thân của rung nhĩ.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

LAE tạo ra sóng P rộng, nứt đôi hai đỉnh trong chuyển đạo DII (P mitrale ) và giãn rộng và giảm xuống phần cuối của sóng P trong V1.

Tiêu chuẩn chẩn đoán như sau:

Trong DII:

Nứt đôi sóng P với > 40 ms giữa hai đỉnh.

Tổng thời gian sóng P > 110 ms.

Và trong V1:

Sóng P hai pha với giãn rộng và giảm xuống phần cuối > 40 ms.

Sóng P hai pha với giãn rộng và giảm xuống phần cuối > 1mm chiều sâu.

Nguyên nhân

Cổ điển nhìn thấy với hẹp van hai lá, nhĩ phì đại đơn độc.

Tăng huyết áp hệ thống kết hợp với phì đại thất trái.

Hẹp động mạch chủ kết hợp với phì đại thất trái.

Thiểu sản van hai lá kết hợp với phì đại thất trái.

Cơ tim phì đại kết hợp với phì đại thất trái.

Ví dụ

Sóng P rộng (> 110ms), nứt đôi P trong DII (P mitrale) với > 40ms giữa các đỉnh

Sóng P rộng (> 110ms), nứt đôi P trong DII (P mitrale) với > 40ms giữa các đỉnh

Sóng P với thời gian phần cuối > 40 ms trong V1

Sóng P với thời gian phần cuối > 40 ms trong V1

Sóng P với chiều sâu phần cuối > 1mm trong V1

Sóng P với chiều sâu phần cuối > 1mm trong V1

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic