Điện tâm đồ chẩn đoán quá liều Carbamazepine (TCA)

2013-09-27 10:35 AM

Có bằng chứng điện tâm đồ phong tỏa kênh natri nhanh: Lưu ý việc mở rộng QRS (135 ms), block AV cấp 1 (PR 240ms) và sóng R nhỏ trong aVR.

Giới thiệu

Quá liều carbamazepine lớn (> 50mg/kg) có liên quan đến tim do phong tỏa kênh nhanh natri.

Điều này có thể được phát hiện trên điện tâm đồ như QRS mở rộng khó thấy  hoặc block AV cấp 1.

Những thay đổi điện tâm đồ thường không nghiêm trọng trong bối cảnh TCA quá liều.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1a

ECG đầu tiên đã được thực hiện vài giờ sau khi dùng carbamazepine quá liều

ECG đầu tiên đã được thực hiện vài giờ sau khi dùng carbamazepine quá liều lớn (150 - 200 mg / kg), do đó bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng biểu hiện của tim (hạ huyết áp).

Mức độ carbamazepine khoảng thời gian đó là 33 mg / L.

Có bằng chứng điện tâm đồ phong tỏa kênh natri nhanh: Lưu ý việc mở rộng QRS (135 ms), block AV cấp 1 (PR 240ms) và sóng R nhỏ trong aVR.

Ví dụ 1b

ECG thứ hai được chụp vài giờ sau khi đặt nội khí quản

ECG thứ hai được chụp vài giờ sau khi đặt nội khí quản và điều trị với tăng thông khí (pH 7.50) và haemofiltration.

Mức độ carbamazepine đã giảm xuống còn 17 mg / L và huyết động bất ổn đã được giải quyết.

Lưu ý thời gian QRS và khoảng PR bây giờ đã bình thường, trong khi sóng R trong aVR đã giảm biên độ.

Ví dụ 2

sau quá liều carbamazepine lớn

Điện tâm đồ này chứng tỏ dấu hiệu tim rõ ràng hơn sau quá liều carbamazepine lớn.

QRS rất rộng và có sóng R’ lớn trong aVR.