Điện tâm đồ chẩn đoán quá liều Carbamazepine (TCA)

2013-09-27 10:35 AM

Có bằng chứng điện tâm đồ phong tỏa kênh natri nhanh: Lưu ý việc mở rộng QRS (135 ms), block AV cấp 1 (PR 240ms) và sóng R nhỏ trong aVR.

Giới thiệu

Quá liều carbamazepine lớn (> 50mg/kg) có liên quan đến tim do phong tỏa kênh nhanh natri.

Điều này có thể được phát hiện trên điện tâm đồ như QRS mở rộng khó thấy  hoặc block AV cấp 1.

Những thay đổi điện tâm đồ thường không nghiêm trọng trong bối cảnh TCA quá liều.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1a

ECG đầu tiên đã được thực hiện vài giờ sau khi dùng carbamazepine quá liều

ECG đầu tiên đã được thực hiện vài giờ sau khi dùng carbamazepine quá liều lớn (150 - 200 mg / kg), do đó bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng biểu hiện của tim (hạ huyết áp).

Mức độ carbamazepine khoảng thời gian đó là 33 mg / L.

Có bằng chứng điện tâm đồ phong tỏa kênh natri nhanh: Lưu ý việc mở rộng QRS (135 ms), block AV cấp 1 (PR 240ms) và sóng R nhỏ trong aVR.

Ví dụ 1b

ECG thứ hai được chụp vài giờ sau khi đặt nội khí quản

ECG thứ hai được chụp vài giờ sau khi đặt nội khí quản và điều trị với tăng thông khí (pH 7.50) và haemofiltration.

Mức độ carbamazepine đã giảm xuống còn 17 mg / L và huyết động bất ổn đã được giải quyết.

Lưu ý thời gian QRS và khoảng PR bây giờ đã bình thường, trong khi sóng R trong aVR đã giảm biên độ.

Ví dụ 2

sau quá liều carbamazepine lớn

Điện tâm đồ này chứng tỏ dấu hiệu tim rõ ràng hơn sau quá liều carbamazepine lớn.

QRS rất rộng và có sóng R’ lớn trong aVR.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao