Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái trước (LAFB)

2013-10-04 09:55 PM

Sự lan truyền xung đến các đạo trình bên trái chậm hơn bình thường, dẫn đến tăng thời gian đỉnh sóng R, thời gian từ khi khởi phát của QRS đến đỉnh cao của sóng R trong aVL.

Giới thiệu

block nhánh trái trước

Trong block nhánh trái trước (hay còn gọi là hemiblock trái trước ), xung được dẫn đến tâm thất trái qua bó nhỏ sau trái, trong thành dưới vách ngăn của tâm thất trái dọc theo bề mặt màng trong trong tim.

Khi đã đến tâm thất trái, các véc tơ điện ban đầu chỉ đạo xuống dưới và sang phải (kích thích truyền ra phía ngoài từ màng trong tim tới thượng tâm mạc), tạo ra sóng R nhỏ của các đạo trình dưới (II, III, aVF) và sóng Q nhỏ trong đạo trình mặt bên trái (I, aVL).

Làn sóng khử cực chính sau đó truyền trở lên và hướng trái, tạo ra điện áp dương lớn (sóng R cao) của các đạo trình bên trái và điện áp âm lớn (sóng S sâu) của các đạo trình dưới.

Quá trình này mất khoảng 20 phần nghìn giây, dài hơn dẫn truyền đồng thời thông qua cả hai bó, dẫn đến mở rộng QRS nhẹ.

Sự lan truyền xung đến các đạo trình bên trái chậm hơn bình thường, dẫn đến tăng thời gian đỉnh sóng R (thời gian từ khi khởi phát của QRS đến đỉnh cao của sóng R) trong aVL.

block nhánh trái trước

Block nhánh trái trước

Tiêu chuẩn chẩn đoán LAFB

Lệch trục trái (thường là giữa - 45 và - 90 độ).

Sóng Q nhỏ với sóng R cao (= 'qR') trong DI và aVL.

Sóng R nhỏ với sóng S sâu (= 'rS') đạo trình II, III, aVF.

Thời gian QRS bình thường hoặc hơi kéo dài (80 - 110 ms).

Thời gian cao đỉnh sóng R trong aVL kéo dài > 45 ms.

QRS tăng điện áp ở đạo trình chi.

Phức qR trong DI và aVL, phức rS trong II, III, aVF

Phức qR trong DI và aVL, phức rS trong II, III, aVF

Kéo dài thời gian đỉnh sóng R

Kéo dài thời gian đỉnh sóng R (= thời gian từ khi khởi phát của QRS đến đỉnh cao của sóng R) trong aVL > 45 ms

Trong LAFB, điện áp QRS trong aVL có thể đáp ứng tiêu chuẩn điện áp cho LVH (sóng R cao > 11 mm), nhưng sẽ không giống LV căng cơ quá mức.