Điện tâm đồ xác định tiêu chuẩn Sgarbossa (chẩn đoán AMI trong LBBB)

2013-11-27 10:20 PM
Nghịch hợp ST chênh lên hơn 5 mm trong đạo trình và QRS âm, điều này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ.

Giới thiệu

Ở những bệnh nhân với block nhánh trái (LBBB) hoặc nhịp thất nhanh, chẩn đoán nhồi máu dựa trên điện tâm đồ là rất khó khăn.

Đoạn ST và sóng T ban đầu có xu hướng chuyển theo hướng trái ngược nhau ("sự lỗi nhịp thích hợp"), có thể che khuất hoặc bắt chước nhồi máu cơ tim cấp tính.

Tuy nhiên, điện tâm đồ nối tiếp có thể hiển thị thay đổi đoạn ST trong thiếu máu cục bộ.

LBBB mới là luôn luôn bệnh lý và có thể là một dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Đoạn ST và sóng T ban đầu có xu hướng chuyển theo hướng trái ngược nhau

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Ba tiêu chí được sử dụng để chẩn đoán nhồi máu ở những bệnh nhân LBBB là:

Chỉnh hợp ST chênh lên > 1mm trong đạo trình với một phức bộ QRS dương (5 điểm).

Chỉnh hợp ST chênh xuống > 1 mm trong đạo trình V1 - V3 (3 điểm).

Nghịch hợp ST chênh lên > 5 mm trong đạo trình và QRS âm (2 điểm). Điều này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ trong LBBB. Tuy nhiên nó gắn liền với tiên lượng xấu hơn, khi có mặt trong LBBB trong thời gian thiếu máu cục bộ.

Tổng số điểm ≥ 3 có độ đặc hiệu 90% để chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Nghịch hợp ST chênh lên > 5 mm trong đạo trình và QRS âm, điều này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ.

Trong khi thất phải điều nhịp điện tâm đồ cũng cho thấy block nhánh trái và các quy tắc trên cũng được áp dụng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, tuy nhiên ít cụ thể.

Trong thử nghiệm GUSTO-1 tiêu chuẩn ECG với độ đặc hiệu cao và ý nghĩa thống kê để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp là:

Nghịch hợp ST chênh lên ≥ 5 mm (trong đạo trình với một phức bộ QRS âm).

Hai tiêu chí khác với đặc điểm chấp nhận được là:

Chỉnh hợp ST chênh lên ≥ 1 mm trong đạo trình với QRS dương.

Chỉnh hợp ST chênh xuống ≥ 1 mm trong đạo trình V1, V2 hoặc V3.

Ví dụ ECG

Tiêu chí Sgarbossa

Tiêu chí Sgarbossa tích cực ở bệnh nhân LBBB và nhồi máu cơ tim troponin dương:

Bệnh nhân có biểu hiện đau ngực và men tim tăng.

Điện tâm đồ cơ sở cho thấy LBBB điển hình.

Chỉnh hợp ST chênh lên 1mm trong aVL (5 điểm).

Các tính năng khác trên điện tâm đồ là bất thường trong bối cảnh LBBB (nhưng không được coi là tiêu chí Sgarbossa "tích cực") là sóng Q bệnh lý trong đạo trình DI và ST chênh xuống chỉnh hợp của các đường dẫn thành dưới DIII và aVF.

Bất thường cho thấy bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim thành bên cao.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao