Điện tâm đồ nhịp nhanh thất tự phát nhánh thất trái

2015-03-10 05:49 AM
Thường xảy ra ở những bệnh nhân khỏe mạnh trẻ, hầu hết các cơn nhịp nhanh xảy ra khi nghỉ ngơi, nhưng có thể được kích hoạt bởi tập thể dục.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Giới thiệu

Nhịp tim nhanh thất nhánh là nhịp nhanh thất vô căn thường gặp nhất của tâm thất trái.

Nó là nhịp tim nhanh vào lại, thường thấy ở những bệnh nhân trẻ tuổi không có bệnh tim cấu trúc.

Verapamil là dòng thuốc điều trị đầu tiên.

Nhịp nhanh thất tự phát

Chỉ có 10% các trường hợp nhịp nhanh thất xảy ra trong trường hợp không có bệnh tim cấu trúc, gọi là nhịp nhanh thất vô căn.

Đa số các nhịp nhanh thất tự phát (75 - 90%) phát sinh từ tâm thất phải - ví dụ như nhịp tim nhanh đường thoát thất phải.

Nhịp nhanh thất nhánh là loại phổ biến nhất của nhịp nhanh thất tự phát phát sinh từ tâm thất trái (10 - 15% của tất cả các nhịp nhanh thất vô căn).

Nguyên nhân

Thường xảy ra ở những bệnh nhân khỏe mạnh trẻ (15 - 40 tuổi; 60 - 80% nam giới). Hầu hết các cơn nhịp nhanh xảy ra khi nghỉ ngơi, nhưng có thể được kích hoạt bởi tập thể dục, stress. Các cơ chế nhịp tim nhanh do một ổ ngoại vị trong tâm thất trái.

Hình tương tự của ECG nhịp nhanh thất nhánh có thể xảy ra với  độc tính của digoxin, nhưng ở đây cơ chế do tăng tính tự động trong các khu vực nhánh. 

Các tính năng của điện tâm đồ

Ví dụ nhịp nhanh thất đơn hình thái. AV phân ly, nhịp hỗn hợp.

Thời gian QRS 100 - 140 ms - hẹp hơn so với các hình thức nhịp nhanh thất khác.

Khoảng thời gian RS ngắn (khởi đầu của R đến điểm thấp nhất của sóng S) 60 - 80 ms - khoảng RS thường > 100 ms trong các loại nhịp nhanh thất khác.

Hình ảnh RBBB.

Trục lệch tùy thuộc giải phẫu của nơi vào lại.

Phân loại

Nhịp tim nhanh thất nhánh có thể được phân loại dựa trên hình thái tương ứng trên ECG với vị trí giải phẫu của các nhịp vào lại:

Nhịp nhanh thất nhánh trái sau (90 - 95% các trường hợp):  Hình thái RBBB +  trục lệch trái; phát sinh gần sau bên trái.

Nhịp nhanh thất nhánh trái trước (5 - 10% các trường hợp):  Hình thái RBBB +  trục lệch bên phải; phát sinh gần với trước bên trái.

Nhịp nhanh thất nhánh trên vách (hiếm): hình thái không điển hình - thường RBBB nhưng có thể giống LBBB; trường hợp có QRS hẹp và trục bình thường cũng đã được báo cáo. Phát sinh từ các khu vực của trên vách ngăn.

Chẩn đoán và điều trị

Chẩn đoán có thể khó và nhịp điệu này thường được chẩn đoán nhầm là SVT với RBBB; chẩn đoán được thực hiện bằng cách quan sát các đặc tính cụ thể của nhịp nhanh thất, ví dụ như phản ứng tổng hợp/nhịp đập hỗn hợp, AV phân ly.

Nhịp tim nhanh thất nhánh tự phát có thể khó điều trị vì nó thường không đáp ứng với adensoine, maneouvers vagal, và lignocaine. Tuy nhiên, nó phản ứng đặc trưng với verapamil.

Digoxin gây ra nhịp nhanh thất nhánh đáp ứng với Digoxin Fab.

Ví dụ ECG

Nhịp nhanh thất nhánh tự phát:

Nhịp nhanh thất nhánh tự phát:

Nhịp tim nhanh, phức bộ rộng phức tạp với sự tăng khiêm tốn độ rộng QRS(~ 120 ms).

Hình thái RBBB (RSR' ở V1).

Trục lệch trái (-90 độ).

Phức bộ hẹp do bắt được nhịp (phức bộ # 6).

Một số sóng P tách ra được nhìn thấy trong các dải nhịp II (gắn với 3, 10, 14, 18 và khu phức bộ QRS 22).

Nhịp điệu này có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với SVT với block hai nhánh (RBBB + LAFB) - Tuy nhiên, sự hiện diện của sóng P phân ly và nhịp bắt được thất phức bộ hẹp cho thấy đây là nhịp nhanh thất nhánh phát sinh từ sau bên trái.

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị