Điện tâm đồ nhịp nhanh thất tự phát nhánh thất trái

2015-03-10 05:49 AM
Thường xảy ra ở những bệnh nhân khỏe mạnh trẻ, hầu hết các cơn nhịp nhanh xảy ra khi nghỉ ngơi, nhưng có thể được kích hoạt bởi tập thể dục.

Giới thiệu

Nhịp tim nhanh thất nhánh là nhịp nhanh thất vô căn thường gặp nhất của tâm thất trái.

Nó là nhịp tim nhanh vào lại, thường thấy ở những bệnh nhân trẻ tuổi không có bệnh tim cấu trúc.

Verapamil là dòng thuốc điều trị đầu tiên.

Nhịp nhanh thất tự phát

Chỉ có 10% các trường hợp nhịp nhanh thất xảy ra trong trường hợp không có bệnh tim cấu trúc, gọi là nhịp nhanh thất vô căn.

Đa số các nhịp nhanh thất tự phát (75 - 90%) phát sinh từ tâm thất phải - ví dụ như nhịp tim nhanh đường thoát thất phải.

Nhịp nhanh thất nhánh là loại phổ biến nhất của nhịp nhanh thất tự phát phát sinh từ tâm thất trái (10 - 15% của tất cả các nhịp nhanh thất vô căn).

Nguyên nhân

Thường xảy ra ở những bệnh nhân khỏe mạnh trẻ (15 - 40 tuổi; 60 - 80% nam giới). Hầu hết các cơn nhịp nhanh xảy ra khi nghỉ ngơi, nhưng có thể được kích hoạt bởi tập thể dục, stress. Các cơ chế nhịp tim nhanh do một ổ ngoại vị trong tâm thất trái.

Hình tương tự của ECG nhịp nhanh thất nhánh có thể xảy ra với  độc tính của digoxin, nhưng ở đây cơ chế do tăng tính tự động trong các khu vực nhánh. 

Các tính năng của điện tâm đồ

Ví dụ nhịp nhanh thất đơn hình thái. AV phân ly, nhịp hỗn hợp.

Thời gian QRS 100 - 140 ms - hẹp hơn so với các hình thức nhịp nhanh thất khác.

Khoảng thời gian RS ngắn (khởi đầu của R đến điểm thấp nhất của sóng S) 60 - 80 ms - khoảng RS thường > 100 ms trong các loại nhịp nhanh thất khác.

Hình ảnh RBBB.

Trục lệch tùy thuộc giải phẫu của nơi vào lại.

Phân loại

Nhịp tim nhanh thất nhánh có thể được phân loại dựa trên hình thái tương ứng trên ECG với vị trí giải phẫu của các nhịp vào lại:

Nhịp nhanh thất nhánh trái sau (90 - 95% các trường hợp):  Hình thái RBBB +  trục lệch trái; phát sinh gần sau bên trái.

Nhịp nhanh thất nhánh trái trước (5 - 10% các trường hợp):  Hình thái RBBB +  trục lệch bên phải; phát sinh gần với trước bên trái.

Nhịp nhanh thất nhánh trên vách (hiếm): hình thái không điển hình - thường RBBB nhưng có thể giống LBBB; trường hợp có QRS hẹp và trục bình thường cũng đã được báo cáo. Phát sinh từ các khu vực của trên vách ngăn.

Chẩn đoán và điều trị

Chẩn đoán có thể khó và nhịp điệu này thường được chẩn đoán nhầm là SVT với RBBB; chẩn đoán được thực hiện bằng cách quan sát các đặc tính cụ thể của nhịp nhanh thất, ví dụ như phản ứng tổng hợp/nhịp đập hỗn hợp, AV phân ly.

Nhịp tim nhanh thất nhánh tự phát có thể khó điều trị vì nó thường không đáp ứng với adensoine, maneouvers vagal, và lignocaine. Tuy nhiên, nó phản ứng đặc trưng với verapamil.

Digoxin gây ra nhịp nhanh thất nhánh đáp ứng với Digoxin Fab.

Ví dụ ECG

Nhịp nhanh thất nhánh tự phát:

Nhịp nhanh thất nhánh tự phát:

Nhịp tim nhanh, phức bộ rộng phức tạp với sự tăng khiêm tốn độ rộng QRS(~ 120 ms).

Hình thái RBBB (RSR' ở V1).

Trục lệch trái (-90 độ).

Phức bộ hẹp do bắt được nhịp (phức bộ # 6).

Một số sóng P tách ra được nhìn thấy trong các dải nhịp II (gắn với 3, 10, 14, 18 và khu phức bộ QRS 22).

Nhịp điệu này có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với SVT với block hai nhánh (RBBB + LAFB) - Tuy nhiên, sự hiện diện của sóng P phân ly và nhịp bắt được thất phức bộ hẹp cho thấy đây là nhịp nhanh thất nhánh phát sinh từ sau bên trái.

Bài xem nhiều nhất

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping lớn hơn 0,5 mm tại điểm J trong lớn hơn 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 đến 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu, và bề mặt để duy trì, tức là giãn tâm nhĩ trái.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng, hoặc của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon, độ sâu sóng S ở V1 và chiều cao sóng R cao nhất trong V5 và V6 lớn hơn 35 mm.