Điện tâm đồ chẩn đoán hạ thân nhiệt

2013-10-02 07:46 PM

Nhịp tim chậm, sóng Osborne, kéo dài khoảng PR, QRS và QT, hình giả run rẩy, nhịp thất lạc chỗ, ngừng tim do VT, VF hoặc suy tâm thu.

Định nghĩa

Điện tâm đồ này hiển thị các tính năng cổ điển của hạ thân nhiệ

Điện tâm đồ này hiển thị các tính năng cổ điển của hạ thân nhiệt: nhịp tim chậm, sóng Osborn và hình giả run rẩy.

Hạ thân nhiệt được định nghĩa là một nhiệt độ lõi cơ thể < 35 độ C.

Hạ thân nhiệt nhẹ là 32 - 35 độ.

Hạ thân nhiệt trung bình là 29 - 32 độ.

Hạ thân nhiệt nghiêm trọng là < 29 độ.

Thay đổi ECG trong hạ thân nhiệt

Hạ thân nhiệt có thể tạo ra những bất thường về điện tâm đồ sau đây:

Nhịp tim chậm (Bradyarrhythmias).

Sóng Osborne (= sóng J).

Kéo dài khoảng PR, QRS và QT.

Hình giả run rẩy.

Nhịp thất lạc chỗ.

Ngừng tim do VT, VF hoặc suy tâm thu.

Nhịp tim chậm

Bệnh nhân bị hạ thân nhiệt có thể biểu hiện bradyarrhythmias nhiều, bao gồm:

Nhịp tim chậm xoang.

Rung nhĩ với đáp ứng thất chậm.

Nhịp bộ nối chậm.

Block AV các mức độ (1 - 3).

Nhịp tim chậm xoang (30bpm) thứ phát sau hạ thân nhiệt

Nhịp tim chậm xoang (30bpm) thứ phát sau hạ thân nhiệt

Rung nhĩ với đáp ứng thất chậm do hạ thân nhiệt

Rung nhĩ với đáp ứng thất chậm do hạ thân nhiệt

Sóng Osborn

Các sóng Osborn (sóng J) là lệch dương tại điểm J (âm trong aVR và V1).

Thường là nổi bật nhất trong các đạo trình trước tim.

Chiều cao của sóng Osborn tương ứng với mức độ hạ nhiệt.

Sóng Osborn điển hình

Sóng Osborn điển hình

Sóng Osborn không nổi bật trong hạ thân nhiệt nhẹ

Sóng Osborn không nổi bật trong hạ thân nhiệt nhẹ (hạ tạm thời 32,5 độ C)

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình (30 độ C)

Sóng Osborn trong hạ thân nhiệt nghiêm trọng

Sóng Osborn trong hạ thân nhiệt nghiêm trọng

Khoảng QT kéo dài

QT kéo dài có thể xẩy ra với hạ thân nhiệt và được giải quyết khi làm ấm trở kại.

Kéo dài QTc (620ms) do hạ thân nhiệt nghiêm trọng

Kéo dài QTc (620ms) do hạ thân nhiệt nghiêm trọng

Hình giả run

Hình giả run được xem như đường "mờ" của đường cơ sở ECG.

Nó không đặc biệt cho hạ thân nhiệt và có thể được nhìn thấy với các điều kiện khác liên quan đến chấn động (ví dụ như bệnh Parkinson).

Hình giả run trong một bệnh nhân bị hạ thân nhiệt

Hình giả run trong một bệnh nhân bị hạ thân nhiệt (lưu ý cũng là sóng Osborn)

Bài mới nhất

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động