Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp thoát thất

2013-09-29 11:37 AM

Các tế bào điều hòa nhịp tim được tìm thấy tại các điểm khác nhau trên toàn hệ thống dẫn truyền, với mỗi nơi có khả năng độc lập duy trì nhịp tim. Tỷ lệ khử cực tự phát của các tế bào điều hòa nhịp tim giảm xuống.

Định nghĩa

Nhịp thất với tần số 20 - 40 bpm.

Phức bộ QRS rất rộng (≥ 120 ms) và có thể có hính thái học của LBBB hoặc RBBB.

Cơ chế

Các tế bào điều hòa nhịp tim được tìm thấy tại các điểm khác nhau trên toàn hệ thống dẫn truyền, với mỗi nơi có khả năng độc lập duy trì nhịp tim. Tỷ lệ khử cực tự phát của các tế bào điều hòa nhịp tim giảm xuống theo hệ thống dẫn:

Nút xoang (SA) (60 - 100 phút).

Tâm nhĩ (< 60 phút).

Nút nhĩ (40 - 60 phút).

Tâm thất (20 - 40 phút).

 

Điều hòa nhịp tim

Trong điều kiện bình thường, khởi tạo nhịp tim bị đàn áp bởi các xung động nhanh hơn từ trên xuống (tức là nhịp xoang). Nhịp bộ nối và nhịp thoát thất phát sinh khi tốc độ xung nhịp trên thất khi đến nút nhĩ thất hoặc tâm thất ít hơn so với tỷ lệ nội tại của nơi tạo nhịp lạc chỗ.

Nguyên nhân

Điều kiện dẫn đến sự xuất hiện của nhịp thoát bộ nối hoạc thoát thất bao gồm:

Nhịp tim chậm xoang nghiêm trọng.

Ngừng xoang.

Block đường ra xoang nhĩ.

Block AV cấp 2 độ cao.

Block AV cấp 3.

Tăng kali máu.

Các loại thuốc: thuốc chẹn bêta, chẹn kênh canxi hoặc ngộ độc digoxin. 

Ví dụ ECG

Ví dụ 1 – ngừng xoang với nhịp thoát thất

 

Ngừng xoang với nhịp thoát thất

Điện tâm đồ cho thấy:

Xoang tạm dừng / ngừng xoang (có sóng P duy nhất có thể nhìn thấy trên dải nhịp 6 giây).

Nhịp thoát phức bộ rộng với một hình thái LBBB với tốc độ 25 bpm.

Hình thái LBBB (sóng S chiếm ưu thế trong V1) cho thấy nhịp thoát thất phát sinh từ nhánh phải. 

Ví dụ 2 - Block AV cấp 3 với nhịp thoát thất

 

Block AV cấp 3 với nhịp thoát thất

Điện tâm đồ cho thấy:

Nhịp xoang với block AV độ 3.

Nhịp thoát phức bộ rộng vào khoảng 27 bpm.

RBBB (R sóng chiếm ưu thế trong V1) + Block nhánh trái sau (độ lệch trục phải) cho thấy nhịp thoát thất phát sinh từ nhánh trái trước. 

Ví dụ 3 - Block AV hoàn toàn với nhịp thoát thất

 

Block AV hoàn toàn với nhịp thoát thất

Điện tâm đồ cho thấy:

Nhịp xoang với block AV độ 3.

Nhịp thoát rộng và rất chậm (khoảng 15 bpm).

Hình thái RBBB (ưu thế sóng R trong V1) cho thấy nhịp thoát thất phát sinh ở đâu đó trong các nhánh bên trái.