Điện tâm đồ chẩn đoán mắc sai điện cực đảo chiều tay trái tay phải

2013-10-04 09:51 PM
Sự đảo ngược của các điện cực tay trái, và phải tạo ra một hình tương tự như dextrocardia, trong các đạo trình chi, DI trở nên đảo ngược.

Các đặc điểm điện tâm đồ

Đảo ngược điện cực tay trái tay phải

Đảo ngược điện cực tay trái tay phải

Sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải tạo ra một hình tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi:

DI trở nên đảo ngược.

Đổi vị trí aVR và aVL.

Đạo trình DII và III đổi vị trí.

Tuy nhiên, trái ngược với dextrocardia, có tiến triển bình thường sóng R trong đạo trình trước tim.

Với các điện cực tay trái và phải trở lại vị trí chính xác, điện tâm đồ trông như thế này:

Đảo chiều điện cực

Đảo chiều điện cực