Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại hai thất (BVH)

2013-09-27 08:48 AM

Hiện tượng Katz-Wachtel - QRS lớn, hai pha ở V2 - 5. Đây là hình điện tâm đồ cổ điển của BVH, thường thấy ở trẻ em bị khuyết tật vách liên thất (VSD).

Định nghĩa

Phì đại cả hai tâm thất trái và phải.

Các tính năng điện tâm đồ

Điện tâm đồ có độ nhạy thấp để chẩn đoán phì đại hai thất (BVH), các lực đối diện tâm thất trái và phải xu hướng triệt tiêu lẫn nhau.

Có thể là dấu hiệu của cả hai LVH và RVH trên cùng một điện tâm đồ - ví dụ như tiêu chuẩn chẩn đoán dương tính với LVH với một số tính năng bổ sung gợi ý RVH.

Hiện tượng Katz-Wachtel - QRS lớn, hai pha ở V2 - 5. Đây là hình điện tâm đồ cổ điển của BVH, thường thấy ở trẻ em bị khuyết tật vách liên thất (VSD).

Trong sự hiện diện của LVH

Dấu hiệu khác cho thấy RVH:

Phì đại tâm nhĩ phải.

Lệch trục bên phải.

QRS cao, hai pha trong nhiều chuyển đạo.

Sóng S sâu trong V5 - 6.

Trong sự hiện diện của RVH

Dấu hiệu khác cho thấy LVH:

Sóng R cao và sóng S sâu trong V2 - 5.

Biên độ QRS > 50 mm.

Hiện tượng Katz-Wachtel

Phức bộ QRS lớn, hai pha (sóng R cao + sóng S sâu) trong V2 - 5.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Phì đại hai thất

Phì đại hai thất:

Hiện tượng Katz-Wachtel – phức bộ QRS lớn hai pha trong V2 - 5.

LVH: tiêu chuẩn điện thế cho LVH (S V2 + R V5 = 35 mm, R aVL > 11 mm) có dấu hiệu LV căng cơ quá mức (sóng T đảo ngược trong V4 - 6).

Sóng S liên tục trong V5 - 6 gợi ý liên quan RVH.

Ví dụ 2

Phì đại hai thất

Phì đại hai thất:

Hiện tượng Katz-Wachtel - phức bộ QRS hai pha trong các đạo trình trước tim.

Điện áp rất lớn - biên độ QRS > 50 mm trong V2.

Dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn điện áp cho LVH và có những tính năng liên quan của LV căng cơ quá mức (ST chênh xuống / sóng T đảo ngược trong V4 - 6).

Dấu hiệu phì đại tâm nhĩ phải phải - sóng P đạt đỉnh trong DII. 

Ví dụ 3

Phì đại hai thất ở trẻ em với VSD

Phì đại hai thất ở trẻ em với VSD:

Hiện tượng Katz-Wachtel - phức bộ QRS lớn hai pha ở V2 - 5.

Điện áp QRS rất lớn.

Trục lệch phải và đảo ngược sóng T trong V1 - 3 là những phát hiện bình thường trên điện tâm đồ trẻ em.