Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại hai thất (BVH)

2013-09-27 08:48 AM

Hiện tượng Katz-Wachtel - QRS lớn, hai pha ở V2 - 5. Đây là hình điện tâm đồ cổ điển của BVH, thường thấy ở trẻ em bị khuyết tật vách liên thất (VSD).

Định nghĩa

Phì đại cả hai tâm thất trái và phải.

Các tính năng điện tâm đồ

Điện tâm đồ có độ nhạy thấp để chẩn đoán phì đại hai thất (BVH), các lực đối diện tâm thất trái và phải xu hướng triệt tiêu lẫn nhau.

Có thể là dấu hiệu của cả hai LVH và RVH trên cùng một điện tâm đồ - ví dụ như tiêu chuẩn chẩn đoán dương tính với LVH với một số tính năng bổ sung gợi ý RVH.

Hiện tượng Katz-Wachtel - QRS lớn, hai pha ở V2 - 5. Đây là hình điện tâm đồ cổ điển của BVH, thường thấy ở trẻ em bị khuyết tật vách liên thất (VSD).

Trong sự hiện diện của LVH

Dấu hiệu khác cho thấy RVH:

Phì đại tâm nhĩ phải.

Lệch trục bên phải.

QRS cao, hai pha trong nhiều chuyển đạo.

Sóng S sâu trong V5 - 6.

Trong sự hiện diện của RVH

Dấu hiệu khác cho thấy LVH:

Sóng R cao và sóng S sâu trong V2 - 5.

Biên độ QRS > 50 mm.

Hiện tượng Katz-Wachtel

Phức bộ QRS lớn, hai pha (sóng R cao + sóng S sâu) trong V2 - 5.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Phì đại hai thất

Phì đại hai thất:

Hiện tượng Katz-Wachtel – phức bộ QRS lớn hai pha trong V2 - 5.

LVH: tiêu chuẩn điện thế cho LVH (S V2 + R V5 = 35 mm, R aVL > 11 mm) có dấu hiệu LV căng cơ quá mức (sóng T đảo ngược trong V4 - 6).

Sóng S liên tục trong V5 - 6 gợi ý liên quan RVH.

Ví dụ 2

Phì đại hai thất

Phì đại hai thất:

Hiện tượng Katz-Wachtel - phức bộ QRS hai pha trong các đạo trình trước tim.

Điện áp rất lớn - biên độ QRS > 50 mm trong V2.

Dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn điện áp cho LVH và có những tính năng liên quan của LV căng cơ quá mức (ST chênh xuống / sóng T đảo ngược trong V4 - 6).

Dấu hiệu phì đại tâm nhĩ phải phải - sóng P đạt đỉnh trong DII. 

Ví dụ 3

Phì đại hai thất ở trẻ em với VSD

Phì đại hai thất ở trẻ em với VSD:

Hiện tượng Katz-Wachtel - phức bộ QRS lớn hai pha ở V2 - 5.

Điện áp QRS rất lớn.

Trục lệch phải và đảo ngược sóng T trong V1 - 3 là những phát hiện bình thường trên điện tâm đồ trẻ em.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao