Các dạng block trong điện tâm đồ (ECG)

2013-09-19 09:15 PM

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tóm tắt các loại khác nhau của rối loạn dẫn truyền.

Block AV cấp I

PR khoảng> 200 ms (1 lớn vuông)

Block AV cấp hai (vắng mặt không thường xuyên QRS và T sau sóng P có nguồn gốc xoang)

Loại I (Wenckebach)  - kéo dài tăng dần khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Loại II (Mobitz II) - không có tiến triển kéo dài khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Block AV cao - mức độ block AV cấp II với tỷ lệ P : QRS, tạo ra tần số thất rất chậm.

Block AV cấp III

Không có bất kỳ mối quan hệ giữa P nguồn gốc xoang và QRS (AV phân ly).

Block nhánh trái trước (LAFB)

Trục lệch trái, sóng Q trong DI và aVL và R nhỏ trong DIII, trong sự vắng mặt của LVH.

Block nhánh trái sau (LPFB)

Trục lệch phải, R trong DI, và Q nhỏ trong DIII, vắng mặt của RVH

Block nhánh phải

QRS > 120 ms, sóng R chiếm ưu thế trong V1, hình RSR' ("M") trong V1 với sóng S rộng ("W") trong V6 (= MaRRoW).

Block nhánh trái

QRS > 120 ms, sóng S chiếm ưu thế trong V1, sóng S sâu ("W") trong V1 với R dạng ("M") trong V6 (= WiLLiaM).

Block hai nhánh

RBBB plus either LAFB or LPFB.

Block ba nhánh

Block ba nhánh với bằng chứng của một trong hai block AV độ I hoặc độ II.

Rối loạn dẫn truyền trong thất

QRS > 100 ms, không phải do LBBB hoặc RBBB. Nguyên nhân quan trọng nhất là  tăng kali máu  hoặc  ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị