Các dạng block trong điện tâm đồ (ECG)

2013-09-19 09:15 PM

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Tóm tắt các loại khác nhau của rối loạn dẫn truyền.

Block AV cấp I

PR khoảng> 200 ms (1 lớn vuông)

Block AV cấp hai (vắng mặt không thường xuyên QRS và T sau sóng P có nguồn gốc xoang)

Loại I (Wenckebach)  - kéo dài tăng dần khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Loại II (Mobitz II) - không có tiến triển kéo dài khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Block AV cao - mức độ block AV cấp II với tỷ lệ P : QRS, tạo ra tần số thất rất chậm.

Block AV cấp III

Không có bất kỳ mối quan hệ giữa P nguồn gốc xoang và QRS (AV phân ly).

Block nhánh trái trước (LAFB)

Trục lệch trái, sóng Q trong DI và aVL và R nhỏ trong DIII, trong sự vắng mặt của LVH.

Block nhánh trái sau (LPFB)

Trục lệch phải, R trong DI, và Q nhỏ trong DIII, vắng mặt của RVH

Block nhánh phải

QRS > 120 ms, sóng R chiếm ưu thế trong V1, hình RSR' ("M") trong V1 với sóng S rộng ("W") trong V6 (= MaRRoW).

Block nhánh trái

QRS > 120 ms, sóng S chiếm ưu thế trong V1, sóng S sâu ("W") trong V1 với R dạng ("M") trong V6 (= WiLLiaM).

Block hai nhánh

RBBB plus either LAFB or LPFB.

Block ba nhánh

Block ba nhánh với bằng chứng của một trong hai block AV độ I hoặc độ II.

Rối loạn dẫn truyền trong thất

QRS > 100 ms, không phải do LBBB hoặc RBBB. Nguyên nhân quan trọng nhất là  tăng kali máu  hoặc  ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt