Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại (dày) tâm nhĩ phải

2013-09-17 12:05 PM

Nguyên nhân chính là tăng áp động mạch phổi do: Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale). Hẹp van ba lá. Bệnh tim bẩm sinh (hẹp động mạch phổi, tứ chứng Fallot). Tăng huyết áp phổi tiểu học.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Phì đại tâm nhĩ phải tạo ra sóng P đỉnh biên độ (P pulmonale ) với:

> 2,5 mm của các chuyển đạo thành dưới (II, III và AVF).

> 1,5 mm trong V1 và V2.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính là tăng áp động mạch phổi do:

Bệnh phổi mãn tính (cor pulmonale).

Hẹp van ba lá.

Bệnh tim bẩm sinh (hẹp động mạch phổi, tứ chứng Fallot).

Tăng huyết áp phổi tiên phát.

Ví dụ

Phì đại tâm nhĩ phải: Sóng P biên độ > 2.5mm của đạo trình II, III và aVF

Phì đại tâm nhĩ phải: Sóng P biên độ > 2.5mm của đạo trình II, III và aVF

Phì đại tâm nhĩ phải: Sóng P biên độ > 1,5 mm trong V2

Phì đại tâm nhĩ phải: Sóng P biên độ > 1,5 mm trong V2