Điện tâm đồ chẩn đoán trục điện tim lệch phải

2013-10-25 02:40 PM
Nhận ra trục điện tim lệch phải, QRS dương trong DIII, và aVF, QRS âm, sóng S chiếm ưu thế, trong DI và aVL.

Định nghĩa

Trục điện tim lệch phải

Trục điện tim lệch phải

Trục QRS giữa + 90 và + 180 độ.

Trục điện tim lệch phải

Trục điện tim lệch phải: 90 - 180 độ.

Nhận ra trục điện tim lệch phải

QRS dương (sóng R chiếm ưu thế) trong DIII và aVF.

QRS âm (sóng S chiếm ưu thế) trong DI và aVL.

Trục điện tim lệch phải

Trục điện tim lệch phải: DIII và aVF dương, DI và aVL âm

Nguyên nhân

Block nhánh trái.

Nhồi máu cơ tim thành bên.

Phì đại thất phải.

Bệnh phổi cấp tính (ví dụ như PE).

Bệnh phổi mãn tính (ví dụ như COPD).

Nhịp thất lạc chỗ.

Tăng kali máu.

Độc tính chặn kênh natri.

Hội chứng WPW.

Ở trẻ em bình thường hoặc người lớn gầy với tim nằm ngang.